26.01.21 Mededeling van Defensie over de problemen met HRM@Defence

Quote : “Dossiers die nog niet voor 100 % correct zijn, worden de komende MAANDEN zo snel mogelijk geregulariseerd”

Dit is onaanvaardbaar!  We volgen de situatie…

HRM@Defence: Financiële rechten, moeilijkheden en Way-ahead

Sinds 04 Jan 21 is de wave Human Capital Management (HCM) - HRM@Defence in productie gegaan. Deze roll-out beoogt de integratie van de personeels- en financiële administratie, waardoor de financiële rechten in de meeste gevallen automatisch afgeleid worden van de ‘administratieve gegevens’.

Ondertussen is gebleken dat de gevreesde kinderziektes van een nieuw systeem zich meer voordoen dan verwacht en gewenst. Daarom kon o.a. de eerste uitbetaling van de prestaties, voorzien op 15 Jan 2021, niet doorgaan.

Iedereen werd wel al geconfronteerd met een of ander probleem in HRM@Defence, security problemen, problemen met de uit de vorige applicaties gemigreerde data, verkeerde berekeningen, workflow en delegaties die niet of niet correct werken, enz. Dit is voor niemand een aangename situatie. De vele e-mails en telefoons naar de overbelaste helpdesks van DG HR en DG BudFin getuigen hiervan.

Intussen hebben de centrale diensten met alle beschikbare middelen verder gewerkt om ervoor te zorgen dat de financiële rechten van ons personeel zo goed als mogelijk volledig en correct uitbetaald zullen kunnen worden op de laatste werkdag van de maand.

Dossiers die nog niet voor 100 % correct zijn, worden de komende maanden zo snel mogelijk geregulariseerd, met de garantie dat elk verworven recht ook effectief met terugwerkende kracht uitbetaald wordt. Mochten er onterechte terugbetalingen gebeuren, tot een beperkt bedrag automatisch opgelegd door de applicatie, zal ook dit zo snel als mogelijk rechtgezet worden.

De centrale diensten doen er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar een situatie waarbij elk personeelslid van Defensie tijdig en correct betaald wordt. Ook voor het gebruik van het systeem zelf, in het bijzonder wat betreft de PVR, wordt een maximale inspanning geleverd om aan alle vastgestelde problemen te verhelpen.