26.03.21 Flash Defensie: Covid: de strijd gaat verder

Beste medewerkers en medewerksters,

Ondanks de start van de vaccinatiecampagne is de strijd tegen Covid verre van gestreden. De besmettingscijfers en het aantal opnames in de ziekenhuizen evolueren in de verkeerde richting. De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk. Het Overlegcomité van 24 maart zag zich dan ook genoodzaakt om een zogenaamd afkoelingspakket – een ‘Paaspauze’ – van vier weken in te lassen. De bedoeling is om de besmettingscijfers terug te doen dalen en ons gezondheidssysteem niet te laten ontsporen.

Voor Defensie komt dit erop neer dat we de teugels nu zeker niet kunnen vieren en dat de voorzorgsmaatregelen méér dan ooit van kracht blijven en moeten gerespecteerd worden. De maatregelen van oktober 2020 worden opnieuw verlengd tot en met 16 mei 2021. Ik vraag dat van deze periode maximaal gebruik wordt gemaakt om verlof op te nemen en recuperatie-uren af te bouwen, uiteraard in functie van de eerder vastgelegde prioriteiten:

 1. De uitvoering van de operationele opdrachten en de Hulp aan de Natie
 2. De voorbereiding op operaties (Pre Deployment Training)
 3. De vorming, met in prioriteit de basisvorming
 4. De continuïteit van de noodzakelijke dienstverlening
 5. De paraatstelling

Ik vraag nogmaals aandacht voor het afstandswerken. Het is een wettelijke verplichting – geen gunst – en er mag enkel van afgeweken worden indien er geen andere oplossing is. In het licht van de sluiting van het onderwijs in de komende weken is het des te meer aangewezen om deze maatregel maximaal toe te passen en de controle erop zal opgevoerd worden, ook in de publieke sector.

Daarnaast wil ik ieders aandacht vragen voor enkele bijzondere punten:

 • PR-activiteiten blijven verboden tot en met 16 mei 2021. Ik wens te preciseren dat activiteiten inherent aan het militaire beroep, zoals bevelsovergaves en stickovergaves, niet beschouwd worden als een PR-activiteit en dus kunnen plaatsvinden, weliswaar in een gereduceerde format en mits het nemen van voldoende preventiemaatregelen. Vragen daarover mogen gericht worden aan mijn kabinet.
 • Bij alle activiteiten bij Defensie is het inwinnen van voorafgaandelijk advies van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk ONONTBEERLIJK. De adviezen van de preventieketen moeten maximaal gevolgd worden.
 • Gezamenlijke maaltijden en recepties blijven verboden tot en met 16 mei 2021, met uitzondering van strikt noodzakelijke werklunches in zeer beperkte kring (maximaal zes deelnemers), waarbij de afstandsregels scrupuleus worden gerespecteerd.
 • Zoals aangekondigd in een vorige Flash, moet in de komende weken en maanden werk gemaakt worden van de afbouw van verloven en recuperatie-uren. Richtlijnen daarover werden deze week verspreid.
 • Gezien de doorgedreven, specifieke voorzorgsmaatregelen die bij Defensie werden genomen, blijft de vorming in onze scholen en competentiecentra in de komende weken doorlopen. Afstandsleren moet echter altijd de voorkeur krijgen op contactonderwijs.
 • Defensie volgt het verbod op niet-essentiële reizen. Privéreizen blijven verboden tot en met 18 april 2021, niet-essentiële professionele verplaatsingen zijn verboden tot en met 16 mei 2021.
 • Vrijwilligerswerk in het kader van de strijd tegen Covid, bv. in een vaccinatiecentrum, blijft toegestaan. De richtlijnen hiervoor werden onlangs herhaald via Intranet.

De gezondheidssituatie zal maar ten gronde verbeteren wanneer de vaccinatie haar vruchten begint af te werpen. Na een aarzelende start begint deze operatie op volle toeren te komen en Defensie draagt hierin opnieuw méér dan haar steentje bij. Ook bij Defensie hebben ondertussen al ruim 2000 militairen een eerste vaccin ontvangen. Ik wil elke militair en elk burgerpersoneelslid van Defensie oproepen om zich zeker te laten inenten wanneer ze daartoe uitgenodigd worden! Het is de beste garantie om op termijn terug te keren naar een min of meer normaal leven en een vaccinatie zal trouwens ook noodzakelijk zijn om aan operaties te kunnen deelnemen. Elk personeelslid dat opgeroepen wordt om zich buiten Defensie te laten vaccineren, zal hiervoor een halve dag dienstontheffing krijgen. In afwachting van een fikse verhoging van het aantal gevaccineerden, blijven de maatregelen betreffende quarantaine en isolatie echter geldig.

Beste collega’s, ik had gehoopt u beter nieuws te kunnen brengen, maar we moeten onze inspanningen volhouden en het voorbeeld blijven geven op het vlak van naleving van de voorschriften. Ik reken daarvoor op u. Daarnaast maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u, en al diegenen die u dierbaar zijn, van harte een Zalig Paasfeest te wensen.

 CHOD Admiraal M.Hofman