27.06.19 Update in het burnpits dossier

Blootstelling aan toxische rook tijdens operaties: waar is het respect voor het Defensie-personeel?

Na het schandaal over de blootstelling aan toxische rook tijdens de operaties is VSOA-Defensie als enige vakbond rechtstreeks gaan aankloppen bij het hoogste overlegorgaan belast met welzijn op het werk. Op 27 juni, de dag van het sociaal overleg, heeft Defensie echter geen afdoende antwoord gegeven op onze vragen. VSOA-Defensie herhaalt zijn oproep voor een beter recht op informatie bij operaties en oefeningen en voor een betere bescherming van het recht van de militairen op een vergoedingspensioen.

Twee maanden geleden kwam er in de pers een schandaal aan het licht over de mogelijke blootstelling van Belgische soldaten aan toxische rook bij de verbranding van afval in de zeer korte nabijheid kampen tijdens een buitenlandse missie. Naar aanleiding hiervan heeft onze organisatie het personeel (militairen en burgers) opnieuw gevraagd om contact met ons op te nemen in geval van blootstelling aan giftige rook tijdens de uitvoering van hun functie. Er kwamen heel wat getuigenissen binnen, zowel van ongeruste medewerkers als van personen die last hebben van symptomen die tot nu toe onverklaarbaar waren.

VSOA-Defensie heeft als verantwoordelijke vakbondsorganisatie, die ordentelijk en zoals wettelijk voorgeschreven handelt, de zaak rechtstreeks doorverwezen naar het hoogste Defensie-orgaan belast met het welzijn van het personeel. Tijdens de vergadering van het overlegcomité op 27 juni bleven de verklaringen van Defensie over de blootstelling aan atmosferische vervuiling en de preventie- en beschermingsmaatregelen echter beperkt tot elementen van gezond verstand, maar helaas leiden ze niet tot een concreet plan om potentiële slachtoffers te helpen en verdere vergiftigingen te voorkomen.

Ondanks eerdere controverses (van radargolven voor raketten tot de aanwezigheid van verarmd uranium in Kosovo) constateren we een gebrek aan proactiviteit, zowel op het vlak van preventie en bescherming op het terrein als van follow-up. VSOA-Defensie heeft al herhaaldelijk aangekaart dat het overleg en het recht op informatie inzake welzijn op het werk niet altijd worden gerespecteerd als het gaat om operaties en oefeningen. De politieke en militaire besluitvormers hoeven de al dan niet berekende risico’s die ze nemen niet eens te rechtvaardigen ten opzichte van het personeel!

Een wijziging van de wetgeving inzake vergoedingspensioenen, met name een omkering van de bewijslast, is vandaag de enige manier om de leiding ter verantwoording te roepen! “Het is niet normaal dat een militair, jaren nadat hij zijn leven heeft gewaagd, zelf het bewijs moet leveren voor het verband tussen zijn medische klachten en zijn missie. Het zou logischer zijn dat Defensie, als werkgever, bewijst dat zij al het mogelijke heeft gedaan om de gezondheid van haar personeel op missie te garanderen”, zegt Dimitry Modaert, verantwoordelijke leider van VSOA-Defensie.  VSOA-Defensie zal in de volgende legislatuur dan ook blijven ijveren voor de rechten van het Defensie-personeel en ervoor zorgen dat de Defensie-medewerkers het respect en de erkenning krijgen die ze verdienen!