27.10.20 Stopzetting van de vakbondsonderhandelingen met het kabinet van de minister van Defensie.

Op vrijdag 13 oktober besliste VSOA-Defensie om niet langer deel te nemen aan de vakbondsonderhandelingen over nieuwe dossiers. Vanwaar die beslissing?

Het ziet ernaar uit dat de recente successen in de onderhandelingen met het kabinet van de minister van Defensie over concrete en belangrijke projecten voor het personeel – maaltijdcheques, de verwijderingstoelage en de berekening van de toelagen in 1618den – wellicht nooit tot stand zullen komen.

Het nieuwe regeerakkoord biedt immers geen perspectieven voor het personeel van Defensie. De broodnodige, verwachte weddeverhoging zal wellicht de agenda niet halen!

Gebrek aan politieke ‘moed’?

“We begrijpen niet waarom dossiers die bekrachtigd en begroot zijn, nu on hold worden gezet wegens een gebrek aan politieke besluitvorming”, aldus Boris Morenville, voorzitter van VSOA-Defensie. “Wat is het nut van nieuwe onderhandelingstrajecten als deze fundamentele personeelsdossiers een dode letter blijven!”

VSOA-Defensie weigert deel te nemen aan deze schijnvertoning en ziet af van nieuwe onderhandelingen zolang de lopende dossiers niet worden afgerond. “We willen de politieke wereld duidelijk maken dat ons geduld op is”, gaat Boris Morenville verder. “Na tientallen jaren van mooie beloftes is het duidelijk dat de regering het departement Defensie heeft opgegeven en een structureel desinvesteringsbeleid aanhoudt. We hebben het hier niet over een crisis, maar veeleer over een status quo die door de beleidsmakers in stand wordt gehouden!”

Aanwervingen? Zeker! Maar ook personeel binden en behouden!

Nu Defensie 2.300 aanwervingen aankondigt, vraagt VSOA-Defensie zich af hoe Defensie kandidaten zal kunnen rekruteren met een “loonpakket” dat minder aantrekkelijk is dan dat van de politie of van andere vergelijkbare sectoren. En hoe zal het personeel gemotiveerd blijven als men steeds meer verwacht en minder te bieden heeft?

Na de befaamde ‘gamellenbetoging’ in 2002 onder minister Flahaut sleepten de militairen uiteindelijk een weddeverhoging uit de brand. Sindsdien zijn de weddes niet meer gestegen. Na een nooit uitgevoerd sectoraal akkoord (onder De Crem) om het beroep aantrekkelijker te maken, werd onder minister Vandeput gelukkig in materiaal geïnvesteerd. Maar nog blijven echte perspectieven voor het personeel uit!

“De coronacrisis hakt in op onze economie”, gaat Boris Morenville verder. “Ik ben van mening dat het departement Defensie via zijn aanwervingsdynamiek opnieuw een sociale en maatschappelijke rol kan spelen in de heropleving van de werkgelegenheid! Het is wel belangrijk dat het beroep van militair niet, zoals soms het geval is, een laatste toevlucht wordt voor bepaalde kandidaten! Een opwaardering is van cruciaal belang om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan te trekken.”

Defensie in actie

De Minister van Defensie heeft 1.500 militairen gemobiliseerd, voornamelijk van de Medische Component, om deel te nemen aan de inspanningen van het land in de strijd tegen Covid-19. "Hulp aan de Natie is duidelijk een belangrijke missie van Defensie" gaat Boris Morenville verder. "We hebben het gezien in elke crisis die ons land heeft doorgemaakt. Net daarom kunnen de militairen niet meer verstaan dat de overheid geld op hun rug kan besparen! Ze staan altijd klaar, altijd daar.... Het wordt tijd dat deze flexibiliteit en inzet wordt beloond. »

Trop is te veel ...

“In onze rol als partner en stakeholder moeten we ook nee kunnen zeggen. We hebben ons steeds constructief opgesteld, maar als de politici niet eens de moeite nemen om knopen door te hakken in reeds onderhandelde dossiers, zien wij het nut niet in van nieuwe initiatieven waaraan wellicht toch geen gevolg zal worden gegeven”, besluit Boris Morenville.

Momenteel zijn er nog een kleine 29 dossiers ‘in behandeling’. Dat wil zeggen: in afwachting van een beslissing van de Inspectie van Financiën, van de politieke wereld, van de publicatie in het Belgisch Staatsblad of zelfs van Defensie. Deze situatie is ongehoord, te meer omdat voorlopig alleen zogenaamde gemakkelijke en ‘vrijblijvende’ dossiers met weinig gevolgen voor het personeel worden afgehandeld.

Het personeel van Defensie verdient beter … te beginnen met respect en erkenning, die dan ook tot uiting moeten komen in een politieke reactie op het vakbondswerk.