28.11.18 Speed Pedelec en functietoelage voor vrijwilligers

Vandaag werden twee artikels over Defensie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Speed Pedelec:

14 november 2018 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de militairen.

Fietsers mogen vanaf 1 januari 2019 een Speed Pedelec (Max 45km/u) gebruiken voor woon-werkverkeer. Nieuw is ook dat de fietsvergoeding geldt voorafgaand of volgend op het gebruik van het openbaar vervoer of van de eigen wagen. De vergoedingen worden uitgekeerd vanaf de eerste vergoedingsaanvraag, maar worden niet met terugwerkende kracht betaald. 

Ref: DGHR-SPS-INDVER-003

Functietoelage vrijwilligers:

14 november 2018 - Koninklijk besluit tot wijziging van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers bij Defensie een functietoelage krijgen. De toelage wordt tweemaandelijks uitgekeerd. We raden je aan bij je hiërarchisch lijn na te gaan of je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet.

Voorwaarden: De affectatie van militair van een eerstvolgende lagere categorie naar een functie van een eerstvolgende hogere categorie opent voor betrokkene het recht op de toekenning van de functietoelage. Als algemene beheersregel voor de duur van affectatie van een militair van een andere categorie naar een functie van een hogere categorie zullen HRB-Car/SOffr en HRB-Car/Vol werken met een minimumduur van DRIE en een maximumduur van TWAALF opeenvolgende kalendermaanden.

Ref: DGHR-SPS-CARMUT-002