29.04.22 Indexering van de wedden!

Na de indexering van april 2022, nog een indexering van de wedden van het Defensiepersoneel met 2% in juni 2022.

De spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen werd in April 22 overschreden, kondigde de FOD Economie aan.

Vanwege de overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen en pensioenen in mei 2022 met 2% geïndexeerd. De salarissen van de overheidssector, inclusief de salarissen van het defensiepersoneel, zullen in juni 2022 met 2% worden geïndexeerd. De laatste keer dat de spilindex werd overschreden was in februari 2022.