05.04.18 Beslissing Ministerraad van 4 april 2018 met betrekking tot de hervorming van de militaire Pensioenen

Tijdens de Ministerraad van 4 april 2018 heeft de regering een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot de erkenning van de zwaarte van sommige functies en tot wijziging van de pensioenen van de militairen.
Dit voorontwerp van wet moet onder meer nog aan het sociale overleg onderworpen worden.

Gezien dit voorontwerp van wet pas op 1 januari 2020 in voege treedt, heeft dit als onmiddellijk gevolg dat de militairen die, overeenkomstig de huidige wetgeving, de leeftijdsgrens bereiken in de loop van het jaar 2019, de werkelijke dienst in 2019 zullen verlaten, zoals voorzien in de huidige wetgeving.

Via volgende linken vinden jullie een communicatie van de overheid met betrekking tot “Hervorming van het pensioenstelsel van de militairen – Impact 2019” en “Beslissing Ministerraad van 4 april 2018 met betrekking tot de hervorming van de militaire Pensioenen”

Beslissing Ministerraad van 4 april 2018 met betrekking tot de hervorming van de militaire Pensioenen_ Décision du conseil des Ministres du 4 avril 2018 concernant la réforme des pensions.pdf

Hervorming van het pensioenstelsel van de militairen Impact 2019 _ Réforme du régime de pension des militaires – Impact 2019.pdf