10.05.16 Defensie, de stakingsbreker voor de regering

Een tiental soldaten worden ingezet in gevangenissen om bijkomende humanitaire ondersteuning te leveren.

Militairen worden opgeleid om het hoofd te bieden aan crisissituaties maar deze stemmen niet overeen met het vervangen van stakende cipiers.

De opvordering van Defensie door de regering voor bijkomende hulp aan de Natie eist zijn tol.

Ook Defensie zit op zijn tandvlees.

Militairen hebben geen stakingsrecht en voeren opdrachten uit zoals bevolen

Defensie mag niet dienen als stakingsbreker voor de regering.

Zeker nu, dat onze collega’s op straat staan en zich ten volle inzetten voor het Vaderland, ten kosten van hun leven!

Al 15 maanden springen militairen bij voor de bewaking van belangrijke plaatsen in het kader van de terreurdreiging en staan ze in voor de opvang van vluchtelingen.

Door het extra werk kunnen ze nauwelijks verlof opnemen, laat staan plannen.

We pleiten er voor dat de politiek geen stokken in de wielen steekt en Defensie de kans biedt om enige vorm van stabiliteit terug te vinden en een zekere erkenning te bieden.

Uitbrengen van Stuurplan Defensie

Veiligheid is een kostbaar goed, maar is niet gratis.

De politiek heeft de plicht om met de beslissingen die genomen worden een perspectief te geven aan het Defensiepersoneel, dat elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft.

Bijna een jaar na de beloofde datum is het nog altijd wachten op het stuurplan en de concrete uitvoeringsmaatregelen voor deze legislatuur.

Dit Stuurplan moet Defensie toelaten om de kerntaken duidelijk af te lijnen en te streven naar stabiliteit voor het personeel.

Het plafond van de flexibiliteit is bereikt

VSOA Defensie eist dat minister van Defensie Steven Vandeput actie onderneemt.

Het behouden van operationele, professionele en gemotiveerde personeelsleden is noodzakelijk wil men een performante Defensie verder uitbouwen.

VSOA Defensie vraagt de MoD zijn verantwoordelijkheid te nemen en een deel van het budget op te eisen voor ons Departement.

Het rekruteren van meer militairen is opportuun om te voldoen aan de eisen van de regering