03.12.15 Defensie is geen luxeproduct

Door de jarenlange besparingen bij Defensie zien steeds meer personeelsleden van het departement hun toekomst somber tegemoet en de verantwoordelijkheid dient gezocht te worden bij de Belgische politiek.
Geen enkele partij ontspringt de dans als het komt om extra besparingen op te dringen aan Defensie.

Onze MoD, Steven Vandeput, is zich sterk bewust dat Defensie nood heeft aan nieuwe investeringen, materieel en jonger personeel maar is voor zijn legislatuur gebonden aan nogmaals een besparingsronde.
En het mes zit al door het been op het merg! Het is de hoogste tijd nu dat de politieke coalitiepartners hun scenario kiezen zodat het wachten voorbij is.

Voor het VSOA Defensie is de toekomst en het welzijn van het personeel onze grootste zorg.


De minister is fier op zijn defensiepersoneel

Op 30 oktober ontving ieder personeelslid de Flash van de MoD, Steven Vandeput, met de vermelding dat ons land in crisis is voor wat de vluchtelingen toestroom betreft.
Hij kondigde aan dat Defensie al 8000 asielzoekers huisvest en dat er nog eens 2000 zullen bijkomen. Fedisal en het Rode Kruis kunnen het niet meer aan en hier heeft ook de minister toegezegd dat Defensie de nodige logistieke steun zal leveren. Betekent dit maaltijden bereiden voor de asielzoekers? Personeel tewerkstellen in de asielcentra? Opbouwen, aanpassen en onderhouden van de infrastructuur voor vluchtelingen door defensiepersoneel? Tot voor kort werd enkel infrastructuur ter beschikking gesteld, nu zullen de defensiepersoneelsleden ook rechtstreeks betrokken raken in deze crisis.
Het VSOA Defensie zal deze nieuwe ontwikkelingen met argusogen volgen en waken over de veiligheid en gezondheid van het personeel dat men zal inzetten.
Niet enkel de MoD dient fier te zijn op het Defensiepersoneel maar de voltallige Belgische bevolking.

Politiek niet langer blind voor het belang van Defensie

Het VSOA Defensie hoopt, na alle gebeurtenissen zoals de terreurdreigingen en asielcrisis, dat de politiek niet langer blind blijft voor het belang van defensie voor onze natie.

Hoog tijd dat de juiste beslissing genomen wordt en dat het personeel opnieuw gemotiveerd en met een goed toekomstperspectief hun vaak zeer moeilijke taak kan uitvoeren.

Hoog tijd dat de politiek beslist voor de veiligheid onze burgers, onze democratie, onze economie en onze sociale zekerheid want zonder een goed werkend Defensie zijn de voorgaande woorden zo ijl als lucht!