02.03.15 Edwin Lauwereins nieuwe voorzitter van VSOA Defensie

Op zaterdag 28 februari heeft het Uitgebreid Federaal Comité (UFC) van VSOA Defensie een verkiezing gehouden voor het voorzitterschap en een nieuw Vast Bureau.

Voor het voorzitterschap werd Edwin Lauwereins verkozen. Hij mag de komende zes jaar de groep leiden.
De nieuwe voorzitter Edwin Lauwereins, die reeds 17 jaar als vast afgevaardigde actief is, schetste in zijn maidenspeech als voorzitter zijn toekomstplannen voor VSOA Defensie. Zo wil hij een uitbreiding van de regio’s en hen meer verantwoordelijkheden toekennen, met duidelijk omschreven taken en richtlijnen. Betrokkenheid, transparantie, inspraak en verantwoordelijkheid zijn daarbij de sleutelwoorden, volgens Edwin Lauwereins.
De voorzitter kaartte ook de situatie van Defensie zelf aan: "De huidige context waarin het defensiepersoneel zijn opdrachten moet vervullen, is meer dan ooit precair, vooral op budgettair vlak. De daling van het aantal personeelsleden zal drastische gevolgen hebben. Waar de politiek naartoe wil, is voorlopig onduidelijk, iedereen zit te wachten op het strategisch plan van defensieminister Vandeput."