22.12.15 Eindelijk politieke moed

Vandaag heeft het kernkabinet belangrijke beslissingen genomen, onder meer over de toekomst van Defensie tot 2030. Investeren en een kleiner leger zijn de kernwoorden.

Voor het eerst sinds meer dan 2 decennia zal er opnieuw geïnvesteerd worden in het leger en dit is hoognodig. Hopelijk kan dit al vanaf volgend jaar en moet het departement niet wachten tot 2019.

VSOA-Defensie is gematigd positief.Details ontbreken nog en vele vragen moeten beantwoord worden.

VSOA-Defensie-voorzitter Edwin Lauwereins: “Een nieuw strategisch plan gekoppeld aan een afslanking van het personeel, zal wellicht leiden tot een vernieuwde structuur. Onze bezorgdheid gaat vooral uit naar de toekomst van het burger- en militair personeel.

Zullen opnieuw kazernes moeten sluiten?

We blijven pleiten voor een regionale spreiding van de kazernes en een zo groot mogelijke regionale tewerkstelling. Er moet in elk geval een rechtvaardigde overgangsperiode komen.”

Minister Vandeput verklaarde eerder al dat een afslanking op een natuurlijke wijze kan gebeuren en naakte ontslagen niet aan de orde zijn. Welke taken het leger zal afstoten is onduidelijk.

VSOA-Defensie kijkt ongeduldig uit naar de details van de uitvoering van het strategisch plan en hoopt snel uitgenodigd te worden door Minister Vandeput voor de beloofde bespreking.

De beslissing van vandaag is één zaak en vergde politieke moed, maar garanties bieden voor de toekomst vergt nog meer moed.

Bij de volgende begrotingscontrole kunnen de goede intenties al teniet gedaan worden.

Het defensiepersoneel heeft meer dan ooit recht op stabiliteit en toekomstperspectief na de talloze herstructureringen die het de afgelopen 25 jaar moest ondergaan.