FAQ Covid-19

Waar zijn de aanvraagformulieren voor de terugbetaling van de vakbondspremie?

Ten gevolge van de Covid-19-crisis zijn de drukkerijen van Defensie momenteel gesloten. Dit betekent dat de aanvraagformulieren voor terugbetaling van de vakbondspremie nog steeds niet worden afgedrukt en verzonden!

Defensie is op zoek naar oplossingen, vooral digitaal, om ze te verzenden, maar geen enkele werknemer mag hierdoor benadeeld worden.  

VSOA-Defensie zal soepel zijn om iedereen in staat te stellen zijn formulier en bijhorende premie  te ontvangen binnen de voorziene termijn. Zodra we meer informatie krijgen van Defensie komen we terug met de praktische modaliteiten!


Mijn eenheid houdt training, hoe gaat dat gebeuren?


training moet:

·        Breng zoveel mogelijk tijd buiten door

·        Volg de verplichte preventieve maatregelen: handen wassen, fysiek contact vermijden

Essentiële trainingen (PDT, Certex,...) worden gehandhaafd, maar de andere worden overgelaten aan het oordeel van de Componenten.

Ik heb geen latptop, maar een desktop, kan ik telewerken? 


Ja. Defensie heeft een richtlijn uitgevaardigd zodat mensen met een laptop en desktop deze thuis kunnen installeren. Alle info en praktische richtlijnen zijn hier beschikbaar.

Mijn CO geeft me slechts 3 dagen telewerken per week, zoals beschreven in het reglement, is dit normaal?


In de CHOD-nota wordt duidelijk uitgelegd dat telewerken moet worden gemaximaliseerd en dat de tijdslimiet wordt opgeheven.

Ook is vastgelegd dat de continuïteit van de dienstverlening moet worden gewaarborgd.

Welke concrete maatregelen moeten we nemen?
·        Sociale afstand: elkaar begroeten door handen te schudden of te kussen is niet langer toegestaan

·        Basishygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen

 

Wie bepaalt of we al bij de kinderen thuis kunnen blijven?


Je korpschef. Telewerken (laptop of desktop) en flexibiliteit in glijdende werkregimes moeten worden aangemoedigd.

Welke speciale maatregelen moeten er in kazernes worden genomen? Welke informatie moet aan het personeel worden gegeven?

Cf. Nota van de CHOD van 13 maart DocID  : 0-50065118

Discipline en solidariteit zijn essentieel om te zorgen dat die maatregelen ook effectief resultaat opleveren!

Hygiënemaatregelen

 • De handen schudden of elkaar omhelzen als begroeting is niet langer toegestaan.
 • Hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes die je meteen wegwerpt en was je handen regelmatig en grondig, zeker voor elke maaltijd.
 • Als je merkt dat je symptomen krijgt van een acute luchtweginfectie of de symptomen verergeren, dan mag je niet meer komen werken. Verwittig je huisarts per telefoon en volg zijn of haar advies op. In het geval van een bevestigde besmetting verwittig je je arbeidsgeneesheer.

Organisatorische maatregelen

De nationale aanbevelingen en actieplannen van de FOD Volksgezondheid worden zo goed mogelijk gevolgd:

 • Beperk zo veel mogelijk het aantal vergaderingen.
 • Bewaar altijd een 'veilige' afstand wanneer er toch een vergadering plaatsvindt.
 • Volg de richtlijnen van DG MR in verband met kuisen en ontsmetten zo goed mogelijk op.
 • Defensie zal geen parades meer houden en geen sociale, culturele of sportactiviteiten organiseren of eraan deelnemen.
 • Alle niet-essentiële dienstreizen naar het buitenland worden geannuleerd of uitgesteld.
 • Volg de hygiënemaatregelen strikt op tijdens essentiële dienstreizen die niet geannuleerd kunnen worden.
 • Bars en cafetaria's blijven gesloten.
 • Messes zijn enkel open voor living-ins en voor de eerste en derde maaltijd. De tweede maaltijd wordt beperkt tot een broodjesdienst.
 • Messes blijven wel geopend voor militairen die deelnemen aan mission essential training.
 • Organiseer manieren om reizen met het openbaar vervoer te beperken (thuiswerken, werken in wisselende diensten, ...).
 • Thuiswerken wordt zoveel mogelijk toegestaan, zolang de continuïteit van de dienst verzekerd blijft. De richtlijn over het maximale aantal dagen thuiswerk wordt opgeheven.Desktops mogen gebruikt worden voor thuiswerk, indien de instructies terzake gevolgd worden.
 • Niet-essentiële cursussen worden uitgesteld. Essentiële vormingen en trainingsprogramma's worden aangepast: ze moeten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden en het fysiek contact moet tot een minimum beperkt blijven.
 • De opleidingsactiviteiten van Koninklijke Militaire School worden opgeschort en voortgezet in de vorm van e-learning.
 • De vorming op de Campus Saffraanberg wordt geschorst tot 3 april 2020.
 • Het personeel in internationale organismen of buitenlandse dienst blijft ter plaatse en schikt zich naar de richtlijnen van de lokale overheid.