19.03.16 Geen verlof voor militairen Homeland

Op 8 maart 16 verscheen een nota met betrekking tot het niet opnemen van het verlofkrediet 2015 wegens de operatie Vigilant Guardian (Homeland). 

Het VSOA Defensie heeft alle begrip dat de overheid een oplossing wenst voor de militairen die, door hun druk werkschema van het jaar 2015, problemen zouden ondervinden om hun verlofsaldo van het jaar 2015 op te nemen vóór het wettelijk termijn van 30 april 2016.

De oplossing die geboden wordt, nl. het verlofsaldo omzetten naar dienstontheffing wegens operaties, is voor onze organisatie onaanvaardbaar.

Een statutair RECHT kan en mag niet aangepast worden d.m.v. een nota.

Een eventuele oplossing volgens VSOA Defensie:

De korpscommandanten van de betrokken eenheden dienen gesensibiliseerd te worden om zoveel mogelijk de kans te bieden aan hun Pers het saldo van het verlof 2015 te nemen tot 30 april 2016, zonder dat dit opgelegd wordt.

Op 1 mei 2016 wordt dan door de korpscommandanten een nominatieve lijst overgemaakt van hun personeelsleden die hun verlof niet hebben kunnen opnemen, samen met het aantal verlofdagen van iedere betrokkene, aan de DGHR. De DGHR vraagt op basis van die lijst de toestemming aan de MoD om een verlenging toe te staan voor het opnemen van het verlofsaldo 2015 na 30 april 2016, desnoods tot 31 december 2016.

Enkel op die manier wordt het statutair recht op verlof gevrijwaard en worden de rechten van het personeel niet geschonden.

“Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen” is een quote van minister van Defensie Steven Vandeput. 

Het VSOA Defensie pleit echter voor een structurele oplossing, de politieke overheid dient de nodige middelen vrij te maken om méér militairen op te leiden om te kunnen deelnemen aan deze opdracht zodat de problematiek van het verlofsaldo 2015 niet meer kan voorvallen.