Lid Worden

Wilt u lid worden? Vul het onderstaande formulier in!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de persoon, het lid of de afgevaardigde die u aanbrengt
 
 
 
 
 
 

Door het coderen van de gegevens en het verzenden van dit formulier erkent de klant kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de website en de bescherming van de persoonlijke gegevens en deze te hebben aanvaard.

(* = verplicht veld)

U ontvangt een email om uw lidmaatschap te activeren. Indien u binnen de drie minuten niets ontvangen hebt moet je uw SPAM mail checken.

Mandaat SEPA europese domiciliering voor een terugkerende invordering

Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan het VSOA-Defensie (identificatienummer:
BE75ZZZ008D000000110) een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren; en aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van het VSOA-Defensie (identificatienummer: BE75ZZZ008D000000110).

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.

Door dit mandaatformulier te ondertekenen, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in het ledenbestand van het VSOA-Defensie.