Lid worden

Bent u nog niet aangesloten bij de belangrijkste vakbond voor Defensiepersoneel?

Als lid van het VSOA-Defensie kiest u niet alleen voor de belangrijkste vakbond voor Defensiepersoneel, maar geniet u bovendien van heel wat voordelen.

Download het aanvraagformulier van de verschillende premies.


Bij geboorte, adoptie, huwelijk en wettelijk samenwonen betaalt VSOA Defensie u 100 euro uit. U moet wel minstens één jaar lid zijn op het ogenblik de gebeurtenis. Het volstaat een kopie van de geboorte- of huwelijksakte over te maken samen met het aanvraagformulier, binnen een termijn van één jaar volgend op de gebeurtenis.
Let wel, de premie voor wettelijke samenwoning en de huwelijkspremie kunnen niet gecumuleerd worden. Bovendien kan u slechts eenmaal aanspraak maken op één van de premies.


Wanneer u Defensie wegens oppensioenstelling of definitief ontslag verlaat, kan u genieten van een getrouwheidspremie. Loopbaanonderbreking en disponibiliteit komen niet in aanmerking, het pensioen wegens definitieve medische ongeschiktheid, op beslissing van de MCGR, is wel rechtsgeldig. Voorwaarde is dat u 60 maanden opeenvolgend uw bijdragen betaald hebt.
U kan dan aanspraak maken op de getrouwheidspremie van 10 euro per jaar lidmaatschap met een minimum van 60 euro en een maximum van 250 euro.
Het volstaat uw aanvraagformulier samen met, als bewijsstuk, een kopie van het document met betrekking tot uw pensioenaanvraag, definitief ontslag of pensioen wegens medische ongeschiktheid over te maken binnen de zes maanden na uw oppensioenstelling of definitief ontslag.


Als tussenkomst bij overlijden door ongeval wordt een toelage uitgekeerd op aanvraag aan de weduwe, de weduwnaar of de samenwonende partner, na ontvangst van een overlijdensakte en een akte van vaststelling van het overlijden ten gevolge van een ongeval (dokter, politie…), toegevoegd aan het aanvraagformulier.
Elk lid in regel met zijn vakbondsbijdrage is gratis aangesloten bij deze ongevallenverzekering (tot en met de leeftijd van 65 jaar).


De nabestaanden van een overleden lid ontvangen op aanvraag een tussenkomst in de begrafeniskosten van 150 euro op voorwaarde dat het overleden lid minstens 60 maanden ononderbroken de ledenbijdrage heeft betaald. Het volstaat een kopie van de overlijdensakte toe te voegen aan het aanvraagformulier, met de vermelding van de gegevens van de begunstigde en het rekeningnummer waarop de premie kan gestort worden.
Onder begunstigde wordt verstaan: de echtgenoot, de echtgenote, de samenwonende partner, de ouders of het meerderjarig kind van het overleden lid.

Elk jaar brengt jaar brengt het VSOA ook een bijzondere editie uit van haar voordelengids. Hierin worden alle voordelen waar je als lid gebruik kan van maken uitgebreid voorgesteld.
Je kan de brochure integraal downloaden of bekijk de voordelen online op de website van VSOA.

Bovendien krijgt u al die voordelen aan een scherpe bijdrage. Lidgeld 2018:

  • militairen in actieve dienst: 13,15 euro (ook voor TAPA, TALO en deeltijds werk)
  • burgerpersoneel bij Defensie: 13,90 euro (inclusief bijdrage stakingskas)
  • gepensioneerde militairen en burgers: 5,50 euro per maand (ook voor weduwen, weduwnaars en nabestaanden)

Het personeel in actieve dienst geniet een jaarlijkse vakbondspremie. Voor het referentiejaar 2017 bedraagt de premie 90 euro. Dit betekent dat uw lidmaatschap een investering is die zichzelf gemakkelijk terugverdient.

Bent u overtuigd lid te worden van het VSOA-Defensie, download dan het aansluitingsformulier.
Stuur het ingevuld naar het VSOA Defensie, Lozenberg 2 te 1932 Zaventem.

U kunt eventueel ook hieronder een bericht versturen aan ons secretariaat waarna wij u een aansluitingsformulier en informatiebrochure toezenden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het coderen van de gegevens en het verzenden van dit formulier erkent de klant kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de website en de bescherming van de persoonlijke gegevens en deze te hebben aanvaard.

(* = verplicht veld)