Lid worden

Bent u nog niet aangesloten bij de belangrijkste vakbond voor Defensiepersoneel?

Als lid van het VSOA-Defensie kies je niet alleen voor de belangrijkste vakbond voor Defensiepersoneel, maar geniet je bovendien van heel wat voordelen.

Ben je overtuigd lid te worden van het VSOA-Defensie, download dan het aansluitingsformulier.

Stuur het ingevuld naar het VSOA-Defensie, Lozenberg 2 te 1932 Zaventem.

Meerdere premies!

Bij geboorte, adoptie, huwelijk en wettelijk samenwonen betaalt VSOA-Defensie 100 euro uit. Je moet wel minstens een jaar lid zijn op het ogenblik de gebeurtenis. Het volstaat een kopie van de geboorte- of huwelijksakte over te maken samen met het aanvraagformulier, binnen een termijn van een jaar volgend op de gebeurtenis. Let wel, de premie voor wettelijke samenwoning en de huwelijkspremie kunnen niet gecumuleerd worden. Bovendien kan je slechts eenmaal aanspraak maken op een van de premies.


Wanneer je Defensie wegens oppensioenstelling of definitief ontslag verlaat, kan je genieten van een getrouwheidspremie. Loopbaanonderbreking en disponibiliteit komen niet in aanmerking, het pensioen wegens definitieve medische ongeschiktheid, op beslissing van de MCGR, is wel rechtsgeldig. Voorwaarde is dat je 60 maanden opeenvolgend je bijdragen betaald hebt. Je kan dan aanspraak maken op de getrouwheidspremie van 10 euro per jaar lidmaatschap met een minimum van 60 euro en een maximum van 250 euro.
Het volstaat je aanvraagformulier samen met een kopie van het document met betrekking tot jouw pensioenaanvraag, definitief ontslag of pensioen wegens medische ongeschiktheid over te maken binnen de zes maanden na je oppensioenstelling of definitief ontslag.

De nabestaanden van een overleden lid ontvangen op aanvraag een tussenkomst in de begrafeniskosten van 150 euro op voorwaarde dat het overleden lid minstens 60 maanden ononderbroken de ledenbijdrage heeft betaald. Het volstaat een kopie van de overlijdensakte toe te voegen aan het aanvraagformulier, met de vermelding van de gegevens van de begunstigde en het rekeningnummer waarop de premie kan gestort worden. Onder begunstigde wordt verstaan: de echtgenoot, de echtgenote, de samenwonende partner, de ouders of het meerderjarig kind van het overleden lid.

Download het aanvraagformulier van de verschillende premies.

Voordelen

Allerlei kortingen dankzij het programma Merits & Benefits! Bijvoorbeeld: 5 % korting op uw aankopen bij Carrefour of Ikea. Houd de website www.vsoa-voordelen.be in de gaten, want wij voegen regelmatig nieuwe voordelen toe en u kunt er deelnemen aan wedstrijden.

Lidgeld

Bovendien krijg je al die voordelen aan een scherpe bijdrage. Lidgeld 2021:

  • militairen in actieve dienst: 13,70 euro (ook voor TAPA, TALO en deeltijds werk)
  • burgerpersoneel bij Defensie: 14,45 euro (inclusief bijdrage stakingskas)
  • gepensioneerde militairen en burgers: 5,90 euro per maand (ook voor weduwen, weduwnaars en nabestaanden)

Het personeel in actieve dienst geniet een jaarlijkse vakbondspremie. Voor het referentiejaar 2020 bedraagt de premie 90 euro. Dit betekent dat jouw lidmaatschap een investering is die zichzelf gemakkelijk terugverdient.

Ben je overtuigd lid te worden van het VSOA-Defensie, download dan het aansluitingsformulier. Stuur het ingevuld naar het VSOA-Defensie, Lozenberg 2 te 1932 Zaventem.

Je kan eventueel ook hieronder een bericht versturen aan ons secretariaat waarna wij je een aansluitingsformulier en informatiebrochure toesturen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het coderen van de gegevens en het verzenden van dit formulier erkent de klant kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de website en de bescherming van de persoonlijke gegevens en deze te hebben aanvaard.

(* = verplicht veld)