Lidgeld

Lidgeld

Onze lidgeld 2023:

  • militairen in actieve dienst: 14,80 euro (ook voor TAPA, TALO en deeltijds werk)
  • burgerpersoneel bij Defensie: 15,95 euro (inclusief bijdrage stakingskas)
  • gepensioneerde militairen en burgers: 7,10 euro per maand (ook voor weduwen, weduwnaars en nabestaanden)

Het personeel in actieve dienst geniet een jaarlijkse vakbondspremie. Voor het referentiejaar 2022 bedraagt de premie 90 euro. Dit betekent dat jouw lidmaatschap een investering is die zichzelf gemakkelijk terugverdient.