07.02.16 Logementsproblematiek tijdens OVG

Logementsproblematiek tijdens operatie Vigilant Guardian.

Bij aanvang van de operatie Vigilant Guardian in Brussel werd ervoor geopteerd om de militairen te huisvesten in de blokken B2 en B6 van het kwartier Majoor Housiau te Peutie vanwege de korte afstand en de goede verbindingswegen naar de verschillende plaatsen van inzet.

Het kwartier Majoor Housiau biedt de mogelijkheid om militairen te voorzien van logement, maaltijden en de nodige communicatiemiddelen.

VSOA Defensie: “Hygiëne, veiligheid en voldoende comfort zijn basisvereisten waaraan moet voldaan worden.”

De blok B2 is echter een oude logementsblok die sporadisch gebruikt wordt, waardoor het onderhoud ervan veel te wensen overlaat.

Na de opstart van de operatie werd vastgesteld dat aanpassingswerken nodig waren om aan de basisvereisten hygiëne en veiligheid te voldoen.

Een ruimingsfirma werd ingeroepen om de verstoppingen van de afvoerleidingen te verhelpen, zonder afdoend resultaat.

Uiteindelijk werden twee sanitaire containers met toiletten geplaatst ter vervanging.

Het vervangen van de verstopte leidingen in de toiletten werd uitbesteed aan een burgerfirma.

Noodzakelijke werken aangaande de brandveiligheid (controle / vervanging van de brandblussers, aanpassing van het brandmeldingssysteem en de interne toe te passen procedure )werden uitgevoerd in samenspraak met de Kwartier Commandant.

Ook een uitzonderlijke operationele opdracht vraagt om deftige logistieke ondersteuning.

Hoewel het basisorder spreekt over een logement op veldbedden, beschikken de blokken B2 en B6 over standaard éénpersoonsbedden in meerpersoonskamers.

Een aantal militairen moesten echter op veldbedden slapen als gevolg van de samenstelling van de detachementen uit verschillende eenheden.

Dit euvel is volgens de gekregen info momenteel van de baan. Er bestaat een interne procedure bij eventuele problemen en men vraagt deze ook strikt toe te passen. Een stock van plusminus 50 matrassen biedt een eerste oplossing.

Via een rondvraag en de nodige inspanningen wordt bijkomend meubilair geleverd.

Dat deze blokken nooit de status van een hotel of permanent logement zullen hebben, daar is VSOA Defensie zich degelijk van bewust.

Maar tegelijk lijkt het ons evident te investering in de infrastructuur, daar het tijdelijk gebruik van deze blokken wel eens een permanent karakter zou kunnen krijgen.

Versterking van de inwendige mens.

De keuken is elke dag open vanaf 05Hr00 tot en met 22Hr00.

Een aparte ruimte is voorzien om de maaltijden te nuttigen en minstens één warme maaltijd per dag voor te bereiden.

Het Horecapersoneel krijgt steun van diverse eenheden zodat de arbeidsritmes en het opbouwen van teveel uren geen probleem vormen.

Zij bevestigen ons dat ze hun uiterste best doen.

Zijn er maaltijden gewenst buiten de diensturen van het Horecapersoneel, dan is er een interne regeling van toepassing binnen de verschillende eenheden. 

VSOA Defensie is tevreden met deze positieve evolutie. Onze tussenkomsten op verschillende niveaus hebben hier toe bijgedragen.

Wij blijven waken over het welzijn van onze militairen en blijven deze materie op de voet volgen.