03.10.18 Ziek zijn is geen keuze! Loonsverlaging bij de militairen vanaf de 31e dag AGR

Gelijklopend met het gesprek over de federale ambtenaren van het VSOA met minister Vandeput op 2 oktober, ontmoette het VSOA Defensie de minister op 3 oktober voor het militair personeel.

Uit het budgettair conclaaf van juli bleek dat de principebeslissing over de afschaffing van het ziektekapitaal eveneens een impact zou hebben op de bijzondere korpsen, waaronder de militairen, die een dergelijk kapitaal niet kunnen opsparen. De vermindering van het loon met 40% vanaf de 31e dag afwezigheid om gezondheidsredenen (AGR) zou ook op de militairen toegepast worden.

Voor het VSOA Defensie is die principebeslissing incoherent tegenover het geheel van een performant systeem verbonden aan de militaire specificiteit: de AGR, de Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform (MCGR) en het pensioen wegens medische ongeschiktheid.

Terwijl de definitie en kenmerken van AGR’s voor militairen grondig verschillen van die van de ambtenaren:

  1. kunnen ze niet opgespaard worden en aldus een eventueel ‘vervroegd vertrek’ met pensioen mogelijk maken;
  2. worden ze opgelegd vanaf het begin van de MCGR-procedure;
  3. worden ze niet binnen de maand bestempeld als mogelijk arbeidsongeval, ongeval op de arbeidsweg of beroepsziekte;
  4. kunnen ze gebonden zijn aan een fysieke training buiten de diensturen om de hoedanigheid als militair te bewaren;
  5. zouden ze objectief bepaald moeten worden voor de militaire bevolking, rekening houdend met de fysiek belastende loopbaan, om een goed werkend systeem niet te hervormen wegens enkele disfuncties in de medische wereld.

Gezien onze ervaring in deze materie en zoals toegejuicht op het Comité B waaraan het deelneemt, wijst het VSOA Defensie op de kwaliteit van de procedure MCGR omwille van:

  1. haar competenties en de uitgesproken beslissingen;
  2. het hoge percentage werkhervattingen;
  3. het lage percentage definitieve onbekwaamheid, leidend tot een pensioen wegens medische ongeschiktheid.

Voor het VSOA Defensie is de principebeslissing een zoveelste blinde besparingsmaatregel van de regering, eens te meer ten koste van het personeel van Defensie, waardoor een bestaand coherent systeem riskeert te verdwijnen.