19.12.15 Naar een rechtvaardige overgangsperiode

Respect!

De afgelopen maanden heeft Defensie aan de burgerbevolking en de politieke wereld getoond tot wat zij in staat is.

Het ontplooien van honderden militairen op enkele uren tijd in de nacht van 20 op 21 november 2015 getuigt van een sterk staaltje discipline en motivatie waarover het personeel beschikt.

Ook vandaag staan er nog honderden militairen in de straten van Brussel en andere steden van België en dat met een glimlach.

Het VSOA Defensie kan hier enkel maar het grootste respect voor opbrengen en hen danken om mee te helpen aan het vrijwaren van onze veiligheid in eigen land.

Ons respect gaat ook uit naar de honderden militairen die in deze periode hun land in eer en geweten dienen op zee of in het buiteland en daardoor hun familie en vrienden moeten missen tijdens de eindejaarsfeesten.

Deze recente activiteiten zette onze organisatie aan de problematiek “terugroepbaarheid” en de “paraatstelling en aanwending” van de krijgsmacht nader te analyseren.

We brachten deze onder de aandacht van het kabinet van de minister en deze werden intussen opgenomen als prioritair te bespreken onderwerpen. 

Strategisch plan

Het lang verwachte strategisch plan is dit jaar dus uitgebleven, tot onze grote ontgoocheling.

Dit betekent dat het defensiepersoneel de eindejaarperiode ingaat zonder duidelijkheid over zijn toekomst.

Waarop wachten de politieke coalitiepartners om de juiste beslissingen te nemen? Of hebben zij op dit moment nog altijd niet ingezien welk nut Defensie heeft voor de veiligheid van hun kiezers.

Het VSOA Defensie vraagt een rechtvaardige overgangsperiode, waarbij de juiste keuzes gemaakt worden voor zowel het personeel, de investeringen ten behoeve van het welzijn van het defensiepersoneel, voor het materieel en voor de infrastructuren van het departement.

Het is hoog tijd voor duidelijkheid en een langetermijnvisie. Tijd voor politieke moed!

Verder rest er mij beste lid, beste lezer, in naam van het volledige VSOA-Defensie-team van medewerkers op het hoofdkantoor en van alle afgevaardigden, u en uw dierbaren het allerbeste te wensen tijdens de overgang van oud naar nieuw.

Wij hopen van ganser harte dat er duidelijkheid gecreëerd wordt over de toekomst van onze Defensie.

Ik vraag u om ook eventjes aandacht te schenken, samen met uw familie en vrienden, aan de militairen die tijdens deze periode beschikbaar zijn om mee te helpen onze veiligheid en onze waarden te beschermen.

En dit niet enkel aan deze militairen maar ook aan hun families die het zonder hem of haar moeten stellen.