17.05.19 Nieuwe voorzitter: “respect en erkenning voor het personeel!”

Woensdag 15 mei was een drukke dag voor de medewerkers van het VSOA-Defensie. Er werd een Uitgebreid Federaal Comité georganiseerd alsook de verkiezing van een nieuwe voorzitter van onze organisatie. VSOA-Defensie bedankt de vertrekkende voorzitter, Edwin Lauwereins, voor het werk en zijn inzet van de afgelopen jaren en heet de nieuwe voorzitter, Boris Morenville, van harte welkom.

"Een jonge, dynamische en professionele visie: dat is mijn voorstel voor het voltooien afwerken van het mandaat als voorzitter van VSOA-Defensie in het voorjaar van 2021. Na meerdere jaren als vaste afgevaardigde in eerste lijn voor onze leden en voor de collectieve aspecten, sta ik klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan met de hulp van alle medewerkers.

Onze ambitie zit in het laten rijmen van “respect en erkenning voor het personeel van Defensie” met elke politieke beslissing en elke maatregel die wordt genomen door Defensie. Mijn energie en mijn motivatie zullen ten dienste van dat mooi project staan.

Ik ben ervan overtuigd dat de vakbonden moeten evolueren en beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen waarvoor ze staan. Na decennia van bezuinigingen en demotiverende aankondigingen binnen Defensie komt nu terug de tijd dat er op het personeel wordt gefocust. Hiertoe pleiten we binnen VSOA-Defensie voor een syndicalisme 2.0.

Concreet betekent dit dat we de plicht hebben om een bemiddelende rol te spelen tegenover onze leden en hen tijdig passende toelichtingen en informaties te verstrekken over de wijzigingen binnen Defensie. Wie heeft zich nooit vragen gesteld over een of andere administratieve procedure, een nieuw reglement of maatregelen die de toekomst van het beroep als militair of burger bij Defensie treffen? Alhoewel u steeds de mogelijkheid hebt om uw lokale afgevaardigden - die de steunpilaar van onze organisatie vormen - aan te spreken, willen we ook proactiever zijn en met onze tijd meegaan. Daarom zullen de digitale media een steeds belangrijkere rol spelen in de communicatie naar onze leden. Volg ons op Facebook VSOA Defensie – SLFP Défense en op onze website www.vsoa-defensie.be om niets te missen.

Onze leden ten dienste staan betekent ook onze leden verdedigen. Individueel via een begeleiding bij tuchtprocedures, evaluatiecommissies, beroepsprocedure of nog bij de MCGR. Maar het is ook ageren op lokaal niveau, bij de staf van Defensie en bij politici. We willen ook een corrigerende rol spelen tegenover de politieke wereld, die heel vaak te weinig ingelicht is over de werkelijke situatie van het Defensiepersoneel. Met onze aanwezigheid op alle overleg- en onderhandelingsniveaus verdedigen we uw collectieve belangen, de statuten van het Defensiepersoneel en uw welzijn op het werk.  

Om deze doelstellingen te halen menen we dat een vakbond een stakeholder moet zijn, een partner rond de tafel waar men niet omheen kan. Met onze onderhandeling, onze aanwezigheid en vastberadenheid, maken we van het Defensiepersoneel een prioriteit. We nemen die positie van bevoorrechte gesprekspartner op ons en we willen komaf maken met een bepaalde vorm van syndicalisme waar de daden niet altijd overeenstemmen met de woorden. Het werk van een vakbond gebeurt vaak in de coulissen, het duurt soms maanden om tot verwezenlijkingen te komen. Voor ons bevindt de belangrijkste taak zich in de verdediging van onze leden op alle fronten eerder dan in het doen van loze beloften met een demagogische propaganda. 

Met uw steun en de motivatie van al mijn collega’s afgevaardigden ben ik ervan overtuigd dat we onze doelstellingen zullen halen en dat we de waarden van respect en erkenning voor het Defensiepersoneel hoog in het vaandel zullen dragen."

 

Boris Morenville