Ons team

Op het kantoor van VSOA-Defensie zijn 13 voltijdse personeelsleden tewerkgesteld.
Daarnaast kunnen we rekenen op enkele occasionele medewerkers.
Dit houdt in dat een volledig team ter beschikking staat van de leden.

Chris HUYBRECHTS

Voorzitter

Algemeen ondervoorzitter VSOA-Vlaams Gewest
Verantwoordelijk leider
Vaste afgevaardigde

Tel: +322 250 36 58
GSM: 0495/16 98 71

 

Pascal CORRIAT

Nationaal secretaris
Verantwoordelijk leider
Vaste afgevaardigde
Individuele belangenbehartiging

Tel: +322 250 36 54

 

Peter VAN ALSTEIN

Vaste afgevaardigde
vergoedingspensioen / MC(B)GR

Tel: +322 226 58 86

 

Glenn VAN DEN BROECK

Vaste afgevaardigde
Dienst Welzijn

Tel: 0493/257444

 

Nathalie van De Waeter

Vaste afgevaardigde
Burger belangenbehartiging

Tel: +322 226 58 81

 

Laurence GASTOUT

Verantwoordelijke leider
Communicatieveranwoordelijke

Tel: +322 250 36 52

 

Michael IEZZI

Vaste afgevaardigde
Penningmeester
Administratie

Tel: +322 250 36 51

 

Arnaud MAGOTTEAUX

Vaste afgevaardigde
Netwerkbeheerder
Secretariaat

Tel: +322 250 36 57

 

André VERWIMP

Pensionorama

 

Etienne GROOTEN

Logistiek