Ons team

Op het kantoor van VSOA-Defensie zijn 13 voltijdse personeelsleden tewerkgesteld.
Daarnaast kunnen we rekenen op enkele occasionele medewerkers.
Dit houdt in dat een volledig team ter beschikking staat van de leden.

 

Chris HUYBRECHTS

Voorzitter

Algemeen ondervoorzitter VSOA-Vlaams Gewest

Nationaal secetaris
Verantwoordelijk leider
Vaste afgevaardigde
Individuele belangenbehartiging
GSM: 0495/16 98 71

 

Boris MORENVILLE

Verantwoordelijk leider
Vaste afgevaardigde
Collectieve belangenbehartiging
GSM: 0478/77 31 87

 

Pascal CORRIAT

Verantwoordelijk leider
Vaste afgevaardigde
Individuele belangenbehartiging

 

Peter VAN ALSTEIN

Vaste afgevaardigde
vergoedingspensioen / MC(B)GR

 

Dimitry MODAERT

Verantwoordelijk leider
Vaste afgevaardigde
Dienst Welzijn

 

Carlo ROOSEN

Vaste afgevaardigde
Dienst Welzijn

 

Nathalie van De Waeter

Vaste afgevaardigde
Burger belangenbehartiging

 

Laurence GASTOUT

Verantwoordelijke leider
Communicatieveranwoordelijke

 

Koen MULDERS

Vaste afgevaardigde
Helpdesk N
Secretariaat

 

Sven ROOSEMEYERS

Helpdesk N
Secretariaat

 

Michael IEZZI

Vaste afgevaardigde

Penningmeester
Helpdesk F
Secretariaat

 

Alison SAINT-AMAND

Helpdesk F
Secretariaat

 

Arnaud MAGOTTEAUX

Vaste afgevaardigde
Netwerkbeheerder
Secretariaat

 

André VERWIMP

Pensionorama

 

Etienne GROOTEN

Logistiek