08.10.15 Ontmoeting MoD

Een ontmoeting met Defensieminister Steven Vandeput, die als constructief kan omschreven worden.
De minister heeft tijdens dit eerste gesprek sinds de vorming van de huidige regering vooral geluisterd naar de eisen en ongerustheden.
Met de aangekaarte pijnpunten van het defensiepersoneel zal rekening gehouden worden, zo beloofde ons de MOD en zijn Kabinetschef.
Hij is bereid te praten over het nieuwe militaire statuut dat door de vorige regering werd ingevoerd en dat niet goed werd ontvangen door het legerpersoneel.
De minister garandeert ons om gesprekken over specifieke onderwerpen aan te gaan, maar wees erop dat een overeenkomst pas na de goedkeuring van het strategisch plan 2015-2030 zal worden gesloten.
De meeting werd afgesloten door een herevaluatie en een opvolging op regelmatige basis op de agenda te plaatsen.