Onze diensten

Collectieve belangenbehartiging

Één voor allen, allen voor één!
Een syndicaat dat u in geval van een probleem helpt, is fundamenteel. Maar een syndicaat dat dagelijks uw belangen verdedigt, uw geldelijke verworvenheden en die strijdt om «meer» te verkrijgen, dat is nog beter.

Acties en collectieve belangen!

Wekelijks is VSOA-Defensie aanwezig op de onderhandelingen of overleg met de Defensiestaf en het kabinet van de minister.
Regelgeving, wetsontwerpen of ontwerpen van koninklijke en ministeriële besluiten worden onderzocht om inbreuken op uw rechten te voorkomen of zelfs te verbeteren.
Indien nodig stellen wij de nodige aanpassingen of nieuwe projecten voor die uw dagelijks werk verbeteren: regelgeving, beloning, doorstroombeleid, verlofregime, tuchtrecht, huisvesting, veiligheidsuitrusting, enz.

Van Defensie tot de politieke wereld
Maar dat is niet alles! De politieke wereld heeft zijn zegje als het gaat om de statuten, het budget of de toekomst van Defensie.
Het is onze rol om politici te ontmoeten en de specifieke kenmerken van het Defensiepersoneel onder de aandacht te brengen.

Individuele belangenbehartiging

Iedereen droomt van een loopbaan zonder problemen en dit is heel zeker hetgeen wij u toewensen.
Desondanks gebeurt het vaker dat u een probleem tegenkomt tijdens uw loopbaan: mutatie, beheer van de verloven, tuchtmaatregelen, evaluaties, conflicten, problemen met vergoedingen of militaire commissies voor geschiktheid en reform,....

U kan een aanvraag vergoedingspensioen indienen!
Wij begeleiden u stap voor stap in deze administratieve procedure.

U bent niet alleen!
Onze specialisten van de individuele belangenbehartiging vergezellen en begeleiden u stap voor stap. Zij geven adviezen, informeren en zijn tegenwoordig op het terrein om uw rechten en belangen te verdedigen.

Welzijn

Uw welzijn, Onze bezorgdheid
Het is niet altijd even gemakkelijk om je weg te vinden door de verschillende regelgeving rond welzijn op het werk.
VSOA-Defensie helpt u om een duidelijker zicht te krijgen!

Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd: veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen en leefmilieu.

Op het terrein zijn we aanwezig op de Basis Overlegcomités (BOC) van de 23 kwartiergroeperingen en 3 parastatalen evenals op het Hoog Overlegcomité (HOC). We bespreken alle onderwerpen met betrekking tot preventie en bescherming van Defensiepersoneel: arbeidsongevallen,
hygiënemaatregelen, sanering van infrastructuur, stress en burn-out, enz.

Juridische ondersteuning

Indien een situatie op het werk te complex wordt of de oplossingen binnen Defensie uitgeput zijn, dan kan u op onze juridische steun rekenen! U bent benadeeld door een beslissing van de autoriteit? U ondervindt een situatie die ingaat tegen de regels die in voege zijn? Men weigert of men trekt uw veiligheidsmachtiging in? VSOA-Defensie laat u niet vallen!

Na analyse van uw situatie overwegen wij samen met u de beste oplossing om u te helpen.

Pensionorama

Het leven stopt niet na uw pensionering!
Wij hebben dit begrepen bij VSOA-Defensie en hebben een specifieke dienst gecreëerd die zich bezighoudt met vragen verbonden aan het pensioen: rustpensioen, overlevingspensioen, vergoedingspensioen, pensioen na medische ongeschiktheid, enz.!

Bent u van plan om te blijven werken, maar buiten Defensie? Zorg er dan voor dat u de regels volgt, zodat u uw pensioenrechten niet verliestTwijfelt u om een vrijwillige encadreringsprestatie (VEP) aan te gaan of om een paar dagen per jaar reservist te worden? Wij beantwoorden uw vragen!

Wilt u dat uw dierbaren bijgestaan worden in geval van overlijden? Wij zijn er voor hen en wij bieden hen administratieve hulp aan naast de 150 euro «overlijdenspremie

Niets dan voordelen!
U heeft het begrepen, er zijn alleen maar voordelen om lid te blijven van VSOA-Defensie wanneer je met pensioen gaat !
Luisterbereidheid, hulp, informatie en vooral toegang tot ons voordelenplatform, dat u kortingen aanbiedt in vele winkels !

Helpdesk

Waar u ook bent er is altijd een mogelijkheid om ons te contacteren!

Per telefoon, mail of sociale netwerken, wij zijn er voor u!
Onze medewerkers van de helpdesk zijn de eersten om uw vragen te beantwoorden, of ze nu van praktische, financiële, reglementaire of disciplinaire aard zijn!

Communicatie

VSOA-Defensie is actief op het internet en informeert u via onze website. Wij zijn ook aanwezig op de sociale netwerken: Facebook, Instagram of YouTube.
Wij informeren u via video’s, publicaties of verklarende infographics. Onze leuze is: de juiste informatie zo snel mogelijk verspreiden.


Onze leden ontvangen ook maandelijks een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie. Om je te registreren,click hier!