22.09.16 Onze militairen verdienen beter

VSOA Defensie woonde woensdag de commissie van Landsverdediging bij en is zeer verbaasd over de publicatie in de pers betreffende de sluiting van bepaalde kwartieren.

Zelfs als de minister van Defensie Steven Vandeput verklaard heeft dat een voorstel door de Defensiestaf naar voor geschoven is, heeft hij op geen enkel moment bevestigd dat de vernoemde kwartieren met sluiting gedoemd zijn zoals vermeld in de pers. De minister was duidelijk: “Dit zal een politieke beslissing zijn”.

VSOA Defensie is uiteraard tegen de sluiting van eender welk kwartier. We denken daarbij aan de daaruit voortvloeiende problemen voor onze militairen en hun families. Ze verdienen immers beter!

Voor VSOA Defensie is het uitgesloten om een nieuw drama te beleven vergelijkend met dat van 2009 tijdens de voltooiing van de transformatie "De Crem."

Het is onaanvaardbaar dat het plan van de Defensiestaf ons tot op heden niet voorgelegd is! Wij eisen als betrokken partij zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht te worden, wil een menselijke tragedie voorkomen worden. We zullen waken over de garantie om een correcte geografische spreiding van de militaire kwartieren over het gehele nationale grondgebied te behouden.