22.12.15 Operatie Homeland

Op veiligheid staat geen prijs!
Naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau sinds zaterdag van 3 naar 4 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn intussen al enkele honderden extra militairen ontplooid voor de “operatie Homeland”. Tijdens het voorbije weekend werd bovendien een honderdtal militairen opgeroepen om logistieke steun te bieden aan de ingezette militairen.
Respect voor al onze Belgische militairen die zoals steeds getrouw en vol goede moed hun opdracht uitvoeren ten voordele van de gemeenschap en voor onze veiligheid. Dank aan al deze mannen en vrouwen die zich hiervoor inzetten. Onze steun gaat tevens uit naar hun families.
Defensie heeft hierbij geantwoord aan de oproep van de regering en hiermee aangetoond dat we met onze reactiviteit, beschikbaarheid en onze professionele houding de bescherming voor onze bevolking kunnen verzekeren. Dit rechtvaardigt het feit om geen extra besparingen op te leggen aan Defensie omdat we dan niet meer het inzetniveau kunnen garanderen.
De politieke wereld moet zich hier bewust van zijn


Op veiligheid staat geen prijs
Op 25 november bespreekt de Kamercommissie landsverdediging de algemene beleidsnota over de begroting 2016, operaties, militaire inlichtingen, personeelsbeleid...

Het is hoog tijd dat de regering de Belgische waarden van vrijheid vrijwaart, onze economie beschermt en inziet dat er op de veiligheid van de burger geen prijs staat.
VSOA-Defensie rekent op dezelfde goede moed en respect vanwege de politici voor een degelijk toekomstperspectief voor ons Belgisch leger en het voltallig defensiepersoneel.
VSOA-Defensie blijft dan ook pleiten voor meer investeringen in materieel en personeel op korte termijn zodat onze militairen op een juiste en veilige manier hun opdrachten kunnen uitvoeren.

Opvang vluchtelingen
Daarnaast levert Defensie nog steeds een grote inspanning voor de opvang van vluchtelingen, een crisis die door de recente gebeurtenissen in Parijs wat uit de picture verdwijnt.
Het zoveelste bewijs dat ook Defensie de aangewezen partner is in de hulp aan de natie. Onze bezorgdheid gaat echter uit naar de opvangplaatsen in kazernes waar nog militair personeel tewerkgesteld is. Het VSOA-Defensie pleitte eerder al voor lokaal overleg want deze opvang heeft een impact op het dagelijks werk van de militair. Wij betreuren dat de militaire overheid hier al te vaak gebruik maakt van de deelstand “paraatstelling en aanwending” waarbij de sociale partners uitgesloten worden van enig overleg.