10.04.16 Operatie Vigilant Guardian (Homeland) stilaan onhoudbaar!

Defensie zet vanaf maandag 11 april 300 extra militairen in voor de beveiliging in de straten van Brussel omdat bijkomende metrostations zullen geopend worden nu het Paasverlof achter de rug is.Zoals steeds zullen de militairen plichtsbewust antwoorden aan de vraag maar de situatie wordt stilaan onhoudbaar. Het totaal aantal ingezette manschappen wordt intussen op 1800 geschat.

Het systeem van pooling en sharing en de budgettaire beperkingen waarmee Defensie de laatste 2 decennia had af te rekenen, liggen aan de basis van de problemen;

Er zijn militairen die, in bepaalde functies, hun helm hebben moeten inleveren om door te geven aan anderen Er dringt zich een structurele oplossing op en gedaan met ”het systeem van brandjes blussen”.

Vast staat dat te weinig middelen worden vrijgemaakt om materiaal te voorzien voor dergelijke operaties: scherfwerende vesten worden nog altijd geleend van de Amerikanen, schietoefeningen geschrapt wegens te weinig munitie, uitrusting die niet meer voldoet of slecht onderhouden.

Van de 400 miljoen euro die de regering vorig jaar vrijmaakte in het kader van de strijd tegen terrorisme, werd voor 300 miljoen euro een bestemming gevonden.

Het VSOA-Defensie pleit ervoor om de overige 100 miljoen euro aan te wenden om het militair personeel beter uit te rusten en te voorzien in trainingen zodat een bredere rotatie kan georganiseerd worden.

Dit zal tevens toelaten om enkele belangrijke oefeningen te laten doorgaan zodat de militair verder getraind kan worden om te kunnen voldoen aan de internationale vraag om in verschillende domeinen bijstand te leveren, zoals de uitbreiding van de manschappen in Mali vanaf juni 2016.

Het blijft afwachten op het beloofde strategisch plan.

Het VSOA-Defensie is van oordeel dat de Belgische politici hun verantwoordelijkheid niet durven op te nemen als het aankomt op de veiligheid van hun kiezers.

Het moet voor de minister van Defensie ook duidelijk zijn dat er een goed evenwicht nodig is in de investeringen. Niet alleen de nieuwe gevechtsvliegtuigen en mijnenjagers zijn belangrijk maar ook het personeel en de persoonlijke professionele uitrusting van de soldaat op het terrein.

Of wordt het personeel niet langer beschouwd als belangrijkste kapitaal van defensie?

Binnen politieke kringen doen geruchten de ronde dat er gevechtseenheden zouden opgedoekt worden in Marche-en-Famenne en mogelijk ook in Leopoldsburg.

Het VSOA-Defensie vraagt zich af of Defensie in de toekomst dan nog zal kunnen beantwoorden aan de dreigingen van vandaag en morgen.

Het is tijd voor eerlijke antwoorden!