25.09.15 Opnieuw aan het werk

Sinds het zomerreces buigt de federale regering Michel I zich over belangrijke dossiers zoals de asielcrisis en de taxshift. Maar ook over onze toekomst bij Defensie.
Uit informele bron vernam het VSOA dat het plan van Defensieminister Steven Vandeput, om een investering te vragen van 1,6% van het BBP tegen 2030, geen groen licht gekregen heeft van het kernkabinet.
De Defensiestaf kreeg andermaal de opdracht nieuwe scenario’s uit te werken.

Grote personeelstekorten

Door de zware besparingen bij Defensie dreigt niet enkel het blijven werken met verouderd materieel, maar heeft Defensie ondertussen ook te kampen met grote personeelstekorten in alle componenten en in het bijzonder in de gevechtseenheden van de landcomponent.

Via de site van mil.be is men echter op zoek naar technici en koks. Toch blijft Defensie een attractieve werkgever want er zijn meer dan 6.000 sollicitanten voor slechts 700 jobs.

Ook de rekrutering ontsnapt niet aan de besparingsronde, want de voorbije jaren waren er ruim 1.500 opengestelde jobs. Duidelijk is dat de tekorten niet zullen opgevuld worden, met alle gevolgen vandien.

Asielzoekers

Defensie stelt geruime tijd haar infrastructuur ter beschikking voor de opvang van de niet aflatende stroom van asielzoekers.
Onze organisatie heeft er niets op tegen dat Defensie ook hier haar steentje bijdraagt, een van haar taken is immers hulp verlenen aan de natie. Dit brengt ook het departement in een positief daglicht.
Toch moeten wij als vakbond erop toezien dat de nodige maatregelen getroffen worden ter bescherming van de opdracht van defensie en het welzijn van het personeel.

Hoog tij(d)

Het strategisch plan van minister Vandeput, eerst beloofd en verwacht in april 2015, blijft intussen op zich wachten. Nochtans staat het water aan de lippen.
Het personeel in het algemeen en onze leden in het bijzonder willen nu meer dan ooit zicht krijgen op hun toekomst en daar hebben ze ook recht op. De onzekerheid kan niet blijven duren. Dit brengt voor velen een grote psychosociale druk teweeg.