07.08.17 Pensioen-naar een transparant syndicalisme en een luisterend oor

Zoals aangegeven in onze berichtgeving van 21 juli 2017 betreffende de vooruitgang in het pensioendossier van de militairen, kiest VSOA Defensie ervoor om:
1. Volledig en transparant te communiceren ;
2. Het personeel te informeren via onze lokale afgevaardigden en informatievergaderingen die zullen plaatsvinden in de nabije toekomst;
3. De mogelijkheid te bieden om rechtstreeks vragen te stellen via: consult.mil.pens@vsoa-defensie.be
Dit alles heeft als doel bij de Kabinetten Pensioenen en Defensie de mening van de basis naar voor brengen ten opzichte van hun voorstellen.

De militair vertoeft reeds veel te lange tijd in de onzekerheid wat betreft zijn toekomst rekening houdend met:
* de onbekenden verbonden aan de penibiliteit (voor en vanaf een mogelijk nieuw systeem)
* de specificiteit (door interne maatregelen binnen Defensie)
* een eventuele loopbaan in andere sectoren
VSOA Defensie houdt eraan geen zoveelste bijkomende onzekerheid toe te voegen door een eenvoudige tool aan te reiken, terwijl bovenstaande onbekenden de maanden -al dan niet jaren- van de gesimuleerde pensioendata kunnen wijzigen.

Enkel de volgende acties zullen onder andere leiden tot vooruitgang in dit complexe dossier:
1. Een neutrale en objectieve communicatie;
2. Een overeenstemming met de memoranda die begin 2017 werden neergelegd en de krachtlijnen van de gemeenschappelijke front;
3. Zonder toe-eigening, de verdediging van de pistes en concepten van hetzelfde gemeenschappelijk front;
4. Een werk in stijgende lijn voor de organisaties zetelend in het Nationaal Pensioencomité ten behoeve van alle militairen en burgers binnen Defensie.

VSOA Defensie heeft maar één standpunt: meer concreet werk, minder onzekerheid!

Het team pensioenen VSOA Defensie,

Pensioen van de Militairen bis- overgangsmaatregelen - Ontwerp van principieel akkoord - VSOA Defensie.pdf

Deze website gebruikt cookies. Meer informatie hieronder ? Klik hier
© Copyright 2018 - SLFP Défense - Wettelijke bepalingen
All rights reserved | Communicatie - Website ontwikkeling : E-net Business