Pensioenen

20180720 Concept Paper - herziening loopbaan - loopbaansparen - vrijwillige verlenging.pdf

20180301 Chronologisch overzicht van het pensioendossier voor militairen.pdf

20180116 Brief naar Minister Bacquelaine.pdf

20171117 Pensioenen voor militairen _Roadshow HR_heel goed maar….pdf

20170927 Standpunt VSOA Defensie in het pensioendossier van de militairen_NEE, maar de gesprekken kunnen nog slagen.pdf

Data infovergaderingen 25Aug2017.pdf

20170807 Naar een transparant en luisterbereid syndicalisme.pdf

20170721 Pensioen van de Militairen bis- overgangsmaatregelen - Ontwerp van principieel akkoord - VSOA Defensie.pdf

20170719 Hervorming militair pensioen.pdf

20170610 Eindelijk stappen vooruit.pdf

20170505 Ontmoeting kabinet eerste minister.pdf

20170310 Ontmoeting VSOA Defensie en Kabinet Pensioenen.pdf

20170219 Nieuwsbrief VSOA defensie_ De Strategische Visie voor Defensie en de gevolgen ervan voor het personeel.pdf

20170217 Mémorandum VSOA Defensie.pdf

20170126 Welke toekomst voor Defensie.pdf

20170124 Gemeenschappelijk vakbondsfront bij NPC.pdf

20161223 Een kleine stap in de goede richting.pdf

20161222 Toch nog een goeie kerst voor de militairen.pdf

20161214 Ontmoeting Minister van Pensioenen.pdf

20161201 Ontmoeting voorzitter Nationaal Pensioencomité.pdf

20161201 Ontmoeting MoD en Kabinet Pensioenen.pdf

20161115 Militaire betoging tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.pdf

20161114 De hakbijl in de pensioenleeftijd van de militairen is een rechtstreekse aanval op het laatste cement van België.pdf

20161102 Waarom betogen.pdf

20161102 Charles Michel wil de representatieve vakbonden voor het militair personeel niet ontvangen!.pdf

20161027 Ontmoeting minister van Pensioenen.pdf

20161020 Ontmoeting CHOD.pdf

20161019 principebeslissing.pdf

20161019 Actieplan vakbondsfront.pdf

20161018 Aanpassing pensioenregeling militairen onaanvaardbaar.pdf

20161015 Defensie weer opnieuw kind van de rekening.pdf