26.03.15 Rutten zaait onnodig paniek bij Defensiepersoneel

Onbegrijpelijke uitspraken die alleen maar onnodige paniek zaaien bij het Defensiepersoneel en de druk op de militairen en burgers bij het leger alleen maar verhogen.” Zo omschrijft voorzitter van het VSOA Defensie Edwin Lauwereins de recente uitspraken van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten over de legerhervormingen in het kader van de begrotingsbesprekingen op federaal vlak.


Voorzitter Lauwereins van VSOA Defensie reageert hiermee op de uitspraken van de Open Vld-voorzitter op Radio 1. Daar vroeg Rutten zich onder meer af of het nog nodig is dat de verschillende componenten van het leger, zoals de landmacht, de luchtmacht en de marine moeten blijven bestaan.
Het personeel is hervormingsmoe! 
Voorzitter Lauwereins zegt dat wie aan deze componenten raakt, een enorm personeelsprobleem zal veroorzaken.
“De huidige context waarin het Defensiepersoneel zijn opdrachten moet vervullen, is meer dan ooit precair, vooral op budgettair vlak. De daling van het aantal personeelsleden zal drastische gevolgen hebben. Waar de politiek naartoe wil, is voorlopig onduidelijk, iedereen zit te wachten op het strategisch plan van Defensieminister Vandeput.”
Voorzitter Lauwereins vraagt aan de Open Vld-voorzitter dan ook eerst de algemene nota van de minister af te wachten, alvorens dergelijke overbodige uitspraken te doen. Het VSOA zal deze nota te gepasten tijde evalueren en erover waken dat de belangen van de personeelsleden niet geschaad worden.
“Het Defensiepersoneel is hervormingsmoe”, aldus Lauwereins. “Nog maar pas raakte bekend dat de NAVO van plan is om de Belgische fregatten af te stoten ten voordele van de uitbreiding van de luchtmacht. Al meer dan tien jaar is VSOA-Defensie vragende partij opdat de politiek nu eens duidelijk maakt over welk leger men nog wil beschikken. Alleen op die manier kan er stabiliteit gevonden worden. Daar heeft het personeel, dat steeds loyaal zijn opdrachten uitvoert, meer dan recht op”, besluit de voorzitter.