19.10.18 Syndicale actie tijdens onderhandelingscomité Ziek zijn is geen keuze!

Vandaag vond een onderhandelingscomité plaats in Evere. Op de agenda: een wijziging van de reglementering inzake het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. VSOA Defensie mobiliseerde tientallen leden & afgevaardigden, slachtoffers van ongevallen en ziektes, al dan niet gerelateerd aan de dienst. Hun aanwezigheid aan de zijde van de onderhandelaars was noodzakelijk om de ontevredenheid van de militairen en het burgerpersoneel van Defensie te tonen.

De kabinetten pensioenen en Defensie weigerden voorafgaandelijk een technische vergadering te beleggen. Ook werd de gebruikelijke procedure van de onderhandelingen niet gerespecteerd door de kabinetten. Het bevoegde comité voor het openbaar ambt (Comité A) kwam hierover nog niet samen, normaal gezien de eerste stap in het proces. Daarom bleven de vier representatieve vakbondsorganisatie vorige week na de eerste oproep afwezig.

Onze organisatie eiste en kreeg vandaag een onderbreking van de zitting in afwachting van een eventuele onderhandeling op Comité A, en van uitleg rond de principebeslissing over een loonsvermindering vanaf de 31ste dag afwezigheid om gezondheidsredenen. In eerste instantie waren de andere vakbonden niet solidair met onze actie, maar uiteindelijk hebben ze onze aanpak gevolgd.

Net als de strijdvaardige politievakbonden, zal ook VSOA Defensie vanaf nu daadkrachtiger optreden. In afwachting van een nieuwe minister van Defensie, zeven maanden voor de federale verkiezingen, zal VSOA Defensie, met of zonder bondgenoten, de zoveelste nieuwe aanval op het statuut van het personeel niet aanvaarden!