15.05.18 Toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in werkelijke dienst

De tweetaligheidstoelage wordt naar boven herzien en de bedragen zijn in overeenstemming met de personeelscategorie.

  • € 110 voor een officier;
  • € 80 voor een onderofficier;
  • € 75 voor een vrijwilliger.

Op deze wijze wordt een einde gesteld aan de discriminatie tussen de bedragen bestemd voor militairen, en de bedragen bestemd voor het personeel binnen het openbaar ambt.