29.01.16 Toelichting bij strategisch plan

Op woensdag 6 januari werden de vier representatieve vakorganisaties uitgenodigd door de Minister van Defensie, Steven Vandeput voor een toelichting bij het Strategisch Plan, goedgekeurd door het kernkabinet op 22 december 2015.

Een overzicht:

Personeel:

Defensie zal tegen 2030 afgeslankt worden van 32.000 naar 25.000 voltijdse equivalenten (VTE), militairen en burgerpersoneelsleden. Om een meer dynamische Defensie te bekomen wordt de gemiddelde leeftijd teruggeschroefd van ongeveer 40 jaar momenteel naar ongeveer 34 jaar.

De operationele inzet zal de basis worden, een aspect dat het militair statuut attractief en flexibeler maakt dan het nu is.

Een hieraan gebonden voorwaarde is dat de militaire loopbaan perspectief biedend is, zowel binnen Defensie als na de gepresteerde periode als militair.

BDL is een verjongingsinstrument maar uitwegen zijn noodzakelijk.

Hier zullen wij als vakorganisatie nauwlettend op toezien.

Budget:

Defensie krijgt een globaal budget ter beschikking van 9,2 miljard euro om tegen 2030 te investeren in de dimensies land, lucht, maritiem en cyber/intelligence.

Deze vier capacitaire dimensies leggen geen hypotheek op de structuur.

Er wordt gekozen voor de modernisering van het personeelsbeleid, het statuut, de vorming en het kennismanagement binnen Defensie.

Streefdoel is de billijke verhouding tussen personeelskosten (50 %), werkingskosten (25 %) en investeringen (25 %).

Rationalisatie:

Structuren moeten de behoeften volgen.

Een beslissing over outsourcing van de activiteiten die geen militaire expertise of ervaring vereisen is een realistische oplossing.

Deze zal in functie van het menselijk aspect genomen worden.

Beslissingen over infrastructuren worden op korte termijn genomen, de uitvoering zal doordacht gebeuren

Een minimaal investeringspakket in het domein van materiaal en infrastructuur moet verder gegarandeerd worden.

De regionale evenwichten wat betreft geografische spreiding van kwartieren, personeel en capaciteiten zullen worden verzekerd.

Het psychosociaal aspect van het personeel en het respect voor sociaal overleg met de vakorganisaties zullen als aanvangspunt dienen.

We zullen blijven ijveren voor een rechtvaardige overgangsperiode.

 Regionaal evenwicht:

Dit is enerzijds een politieke beslissing, anderzijds wordt er naar verdeling gezocht tussen de kwartieren, het personeel en de capaciteiten.

Veiligheid:

Samenwerking op nationaal en internationaal terrein met partners inzake veiligheid is één van de kerntaken.

Dat is immers de basis voor het welzijn, de vrijheid en de welvaart.

VSOA-Defensie ijvert om in dit kader een overlegplatform te creëren, wat vandaag nog niet aan de orde is.

Om de operationaliteit te verbeteren en de inzetbaarheid te vergroten wordt er op korte termijn gestart met het BEST- project voor de Land Dimensie. De individuele soldaat, zijn bescherming en zijn persoonlijke werkomgeving komen als eerste aan de beurt om afgewerkt te worden.

Momenteel wordt een grote bijdrage geleverd aan “ Homeguard” door onze militairen, een studie bekijkt of deze investering in de toekomst niet door een reservekader kan uitgevoerd worden.

 Van strategisch plan naar structuurplan:

De eerste belangrijke horde is nu genomen, maar er ligt nog veel werk op de plank.Het plan zal nu verder verfijnd worden.

In de komende maanden zal de minister, in interactie met de defensiestaf, een stuurplan uitwerken dat zal voorgelegd worden aan het kernkabinet vóór eind februari.

Een programmatiewet biedt ons de garantie over de uitvoering.

Een sluitend akkoord tussen alle politieke partners maakt dit alleen maar sterker.

Een snelle verankering is het sleutelwoord tot slagen.

 Ondertussen blijft Defensie inzetten op de verdere stroomlijning van structuren en processen, blijft ze jonge mensen werven en blijft ze solidair met haar partners, zowel tijdens internationale operaties als nationaal met justitie, politie, civiele bescherming, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), search and rescue, ...

Besluit:

VSOA – Defensie is van mening dat Defensie een loopbaan moet bieden die de moeite waard is.

De aantrekkelijkheid van Defensie is een absolute noodzaak.

Het personeel blijft immers de kern en kracht van Defensie.

Met de genomen beslissingen kan er opnieuw perspectief gegeven worden aan het personeel.

Het heden toont spijtig genoeg aan dat minimum voldoende = minimum onvoldoende, woorden van minister van Defensie, die wij als vakorganisatie enkel kunnen beamen.

Het Masterplan moet efficiënt zijn, een capaciteit moet volledig ontwikkeld zijn.

Het plan is op zijn minst ambitieus. Wij zijn tevreden om deel te nemen aan dit project, dat ons toelaat om onze visie naar voor te schuiven.

VSOA – Defensie blijft waakzaam voor een rechtvaardige overgang waarbij de juiste keuzes gemaakt worden.