30.04.19 Toxische rook in operatie? Laat ons ordentelijk en naar de wet handelen!

Tijdens de laatste weken is een schandaal in de pers losgebarsten over de mogelijke blootstelling van Belgische militairen aan toxische rook gebonden met het opbranden van afval in hun kamp tijdens een missie in het buitenland. Daarom heeft onze organisatie opnieuw aan het personeel aanbevolen om met ons contact op te nemen in geval van intoxicatie in de uitoefening van hun functies.
VSOA-Defensie heeft reeds herhaaldelijk betreurd dat het overleg en het recht op informatie, over de wet inzake het welzijn op het werk, niet systematisch plaatsvinden wanneer het om operaties gaat.
Binnen de komende dagen zullen we de overheid aanspreken via de wettelijke organen om meer uitleg te krijgen over die problematiek en de eventuele maatregelen die genomen zijn voor de preventie en de bescherming van de werknemers.
Vandaag kan alleen een wijziging van de huidige wetgeving over de vergoedingspensioenen met een omkering van de bewijslast, de overheid voor haar verantwoordelijkheid plaatsen! VSOA-Defensie zal het blijven eisen tijdens de volgende legislatuur!

Help ons om deze problematiek in kaart te brengen en contacteer ons via uw lokale afgevaardigde of info@vsoa-defensie.be - 02/2235701 indien u aan deze toxische rook werd blootgesteld.

Foto: Belgian Defence