29.10.15 Verwachtingen hoog gespannen

Verwachten, afwachten,…wachten…

Iedereen die begaan is met de toekomst van Defensie, zit te wachten op “ het Strategisch plan”.
Herstructureringsprogramma’s zijn al meer dan vijfentwintig jaar het lot van Defensie.
Het personeelsbestand blijft slinken en de budgetten worden elk jaar kariger.De vele veranderingen en het gebrek aan politieke beslissingen, liggen aan de oorsprong van het probleem.
We weten nog altijd niet hoe een en ander zal functioneren en welke richting we uit gaan.
Ons geduld kent limieten, het is TIJD VOOR OPLOSSINGEN 

Omdat de overheid ons de afgelopen maanden enkel convoceert over dossiers die enkel zij op de onderhandelingstafel wensen te zien, drong een onderhoud met de Minister van Defensie zich op. Tijdens eerdere bilaterale ontmoetingen met de minister van Defensie Steven Vandeput hebben we onze grieven al kenbaar gemaakt. Er werd helaas weinig actie ondernomen. Het personeel is nog steeds het grootste kapitaal van Defensie  Wij wensen als vakbond betrokken te worden bij alles wat het nieuwe strategische plan met zich meebrengt en deel te nemen aan alle debatten die betrekking hebben op alle personeelszaken. Intussen vroeg VSOA- Defensie tijdens de ontmoeting met de minister op 6 oktober, in vakbondsfront, één gemandateerde onderhandelaar die autonome beslissingen kan nemen en ook duidelijke antwoorden kan bieden waarom een advies van een vakbond niet gevolgd wordt. Naast het opstarten van een sociale dialoog, dringen afspraken over zowel het administratief als geldelijk statuut zich op. Actueel worden deze afspraken op de kalender geplaatst in overleg met het kabinet. Het welzijnsbeleid ter bescherming van het personeel bij de uitvoering van hun werk is een verantwoordelijkheid van de werkgever en tegelijkertijd een grote bekommernis van onze vakorganisatie.

Heeft Defensie nog een toekomst?
Defensie is nog steeds een beroep met toekomst maar dan moet de politieke wereld wel reageren en het debat aangaan!