Voordelen

Tal van voordelen

Naast uitstekende service en professionele belangenbehartiging profiteert u van een groot aantal voordelen !

Hou dus zeker ons voordelenplatform www.vsoa-voordelen.be goed in het oog want we zorgen regelmatig voor vernieuwing en je kan er deelnemen aan wedstrijden.

Bedrijven bieden je een korting op verschillende manieren. Ontdek ze allemaal en doe volop je voordeel:

  • je koopt een voucher en winkelt met korting. Dit is cumuleerbaar met eventuele andere kortingen.
  • je gaat naar de webshop van een handelaar of winkel en koopt daar met korting.
  • je print een kortingsbon af of toont die kortingsbon op het scherm van je smartphone.
  • je koopt tickets aan een verminderd tarief voor een bezoek aan een pretpark, bioscoop, 

Aarzel niet om de Ekivita Edenred applicatie te installeren om altijd toegang te hebben tot uw kortingen:

- Op Apple Store

- Op Google Play

Enkele voorbeelden van partners:

Meerdere premies!

Bij geboorte, adoptie, huwelijk en wettelijk samenwonen betaalt VSOA-Defensie 100 euro uit. Je moet wel minstens een jaar lid zijn op het ogenblik de gebeurtenis. Het volstaat een kopie van de geboorte- of huwelijksakte over te maken samen met het aanvraagformulier, binnen een termijn van een jaar volgend op de gebeurtenis.

Let wel, de premie voor wettelijke samenwoning en de huwelijkspremie kunnen niet gecumuleerd worden. Bovendien kan je slechts eenmaal aanspraak maken op een van de premies.

Uw trouw wordt beloond!

Na één jaar bijdrage krijg je 25 euro terug via een aansluitingspremie!


Wanneer je Defensie wegens oppensioenstelling of definitief ontslag verlaat, kan je genieten van een getrouwheidspremie. Loopbaanonderbreking en disponibiliteit komen niet in aanmerking, het pensioen wegens definitieve medische ongeschiktheid, op beslissing van de MCGR, is wel rechtsgeldig. Voorwaarde is dat je 60 maanden opeenvolgend je bijdragen betaald hebt. Je kan dan aanspraak maken op de getrouwheidspremie van 10 euro per jaar lidmaatschap met een minimum van 60 euro en een maximum van 250 euro.
Het volstaat je aanvraagformulier samen met een kopie van het document met betrekking tot jouw pensioenaanvraag, definitief ontslag of pensioen wegens medische ongeschiktheid over te maken binnen de zes maanden na je oppensioenstelling of definitief ontslag.

De nabestaanden van een overleden lid ontvangen op aanvraag een tussenkomst in de begrafeniskosten van 150 euro op voorwaarde dat het overleden lid minstens 60 maanden ononderbroken de ledenbijdrage heeft betaald. Het volstaat een kopie van de overlijdensakte toe te voegen aan het aanvraagformulier, met de vermelding van de gegevens van de begunstigde en het rekeningnummer waarop de premie kan gestort worden. Onder begunstigde wordt verstaan: de echtgenoot, de echtgenote, de samenwonende partner, de ouders of het meerderjarig kind van het overleden lid.

Download het aanvraagformulier van de verschillende premies.