26.01.17 Welke toekomst voor Defensie?

Sinds de betoging van 15 november tegen de hervormingsplannen van de pensioenen hebben we niet stilgezeten.

De vakorganisaties hebben sindsdien verschillende gesprekken gehad met zowel het Kabinet van de minister van Defensie als het Kabinet van de minister van Pensioenen. Daarnaast hebben wij sinds 12 december 2016 al ruim 50 eenheden bezocht om een informatievergadering te brengen naar aanleiding van de principebeslissing.

De verwarring bij het personeel is nog altijd groot door het gebrekkig communicatiebeleid van de minister. Er wordt over sluitingen van kazernes gesproken, zonder concreet te zijn. Die onduidelijke en verwarrende communicatie zorgt natuurlijk voor veel ongerustheid bij het defensiepersoneel.

Dat de pensioenmaatregelen door de strot van het personeel worden geduwd, is voor de vakbonden onaanvaardbaar. Er was geen gesprek, geen overleg, alleen verklaringen in de media.

Ik verwijs naar de prioriteit van onze Defensie, namelijk enige stabiliteit vinden, zodat we opnieuw vooruit kunnen blikken en de mensen de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

Het grote debat

De Koninklijke Militaire School was het theater op 16 januari 2017 voor onze MoD en CHOD en hun grote debat.

Merk op dat de sociale partners niet waren uitgenodigd, maar op grond van het verzoek VSOA Defensie werden toegelaten.

De aanwezige militairen, weliswaar niet representatief, werden uitgenodigd om hun gefilterde vragen te stellen over de strategische visie, het personeel, de kwartieren en de outsourcing, de capaciteiten, de begroting en de investeringen.

Ik betreur dat er geen duidelijke en concrete antwoorden werden gegeven en dat de reacties niks nieuws onder de zon brachten.

Een negatief gevoel was dan ook merkbaar wanneer de minister van Defensie en de CHOD spraken alsof de principebeslissingen van 15 oktober al van toepassing zijn. Het valt op te merken dat op dit moment nog niets gewijzigd is aan het pensioenstelsel.

Toch wil ik positief besluiten met het feit dat de MoD herhaalde dat het militair beroep een specifiek beroep is en dat deze specificiteit een onderdeel moet zijn in alle debatten.