21.06.16 Werklast blijft hoog

De werklast voor onze militairen, en de impact door het feit dat er geen rust geboden wordt na deelname aan OVG, blijft zeer hoog.

VSOA Defensie wil de garantie dat ingezet personeel recht heeft op een rustperiode na een intensieve werkperiode.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht heeft de overheid een aantal maatregelen genomen zodat elke militair deze zomer de mogelijkheid heeft om verlof te nemen en dat de vervanging van de ingezette eenheden gegarandeerd blijft.

Dat de planning van de Landcomponent zwaar belast is hoeft geen betoog. Zeker nu het inzetniveau onveranderd blijft en meer dan 1800 militairen deelnemen aan de verschillende opdrachten in het binnenland.

Momenteel zijn de militairen onderhevig aan een rotatie van 2 weken inzetbaar / 2 weken niet inzetbaar in OVG.

De 2 weken niet inzetbaar voor OVG garandeert echter geen rust maar betekent dat alle andere trainingsplannen tijdens deze periode plaatsvinden.

Om de situatie tijdens de maanden juli en augustus leefbaar te houden is de vakantieperiode dit jaar vastgelegd tussen 28 juni en 6 september, wat neerkomt op 10 weken.

Dit betekent concreet dat elk detachement OVG een inzetperiode heeft van 5 weken in plaats van de huidige 2.

Een interne rotatie tijdens de 5 weken inzet is uiteraard mogelijk en valt onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke Detachement Chef.

Dit betekent dat de mogelijkheid kan geboden worden aan de militairen om, tijdens de periode van inzet OVG, op de lijst terugroepbaarheid te staan onder de vorm van “ Notice to work 2hr of 4Hr”.

Deze aanpassing is toegevoegd aan de bestaande lijst terugroepbaar personeel in de BIP.

De situatie is voor sommige militairen anders dan voorzien in hun initiële planning maar de garantie op 23 werkdagen vakantieverlof tijdens de weken niet inzetbaar OVG wordt op deze manier geboden.

Eventuele problemen, ontstaan door verlofboekingen die door de rotatieschommelingen niet kunnen doorgaan, kunnen steeds gemeld worden bij DGJM.

Uiteraard staan onze medewerkers steeds ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Vrijwillige inzet OVG.

Via een oproep ”Defense wide” werden kandidaten gevraagd om deel te nemen aan het rotatiesysteem OVG. Weliswaar na een check bij de arbeidsgeneesheer en een opleiding/opfrissing van de skills, nodig om inzetbaar te zijn.

Door de inzet van deze vrijwilligers krijgen de bestaande detachementen meer ademruimte.

Deze inzet spitst zich toe op maximum 2 weken na een voorafgaande voorbereiding van 3 weken. Echter is het niet zo dat iedere vrijwilliger ingezet zal worden omdat dit niet contraproductief mag zijn voor de dagdagelijkse werking binnen Defensie en dat de vrijwilligheid moet gerechtvaardigd worden.

Wij doen wel een warme oproep aan onze leden om zich als vrijwilliger te melden via Mod B

Defensiepersoneel zal plichtsbewust, zolang als nodig, alle opdrachten uitvoeren.

“Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen” is de alomgekende quote van minister van Defensie Steven Vandeput.

Daar deze uitzonderlijke tijden van lange duur zijn, zullen wij als vakorganisatie, begaan met het welzijn van het Defensiepersoneel, waken over de toepassing van de maatregelen die geboden worden aan onze militairen en het welzijnsaspect van kortbij opvolgen.

VSOA Defensie blijft er de nadruk opleggen dat Defensiepersoneel erkenning verdient voor zijn inzet en bijdrage aan de veiligheid.

Indien er zich problemen voordoen, gelieve ons hiervan in kennis te stellen zodat wij kunnen tussenkomen bij de bevoegde instanties, anonimiteit gegarandeerd!