17.09.18 Ziek zijn is geen keuze! Vakbondsfront in actie op 28 september

Ziek zijn is geen keuze en dagen ziekte zijn geen vakantieverlof! Dat leggen we graag uit aan minister Vandeput, want hij heeft het duidelijk niet begrepen. 

De regering besliste hardvochtig om het ziektekapitaal voor het federaal openbaar ambt en gelijkaardige stelsels voor bijzondere korpsen vanaf 1 januari 2019 af te schaffen. 

Vooral langdurige zieken zullen de rekening betalen.

Militairen hebben geen ziektedagen (ziektekapitaal) maar worden door deze regerings-beslissing wel getroffen. Het doel van deze beslissing is namelijk het inkomen van de langdurig ziekte militair te reduceren tot 60% van de wedde vanaf de 31ste dag ‘Afwezigheid om gezondheidsredenen’ (AGR).

Dit is opnieuw een verdere uitholling van ons statuut. De zoveelste besparingsmaatregel die het militair personeel moet ondergaan. Is dit de waardering die militairen krijgen voor de dagdagelijkse inzet? Waar blijft de minister met de invulling van de specificiteit?

De maat is vol en we roepen alle militairen op om op vrijdag 28 september 2018 deel te nemen aan de manifestatie te Brussel. Omdat militairen geen stakingsrecht hebben, werd aan de politieke en militaire overheid een dag dienstontheffing gevraagd. We verwachten ASAP een antwoord - uiterlijk eind deze week. Ongeacht de uitkomst roepen we u op om samen met onze collega’s van de andere bijzondere korpsen, politie, brandweer en de personeelsleden van de federale overheid een duidelijk signaal te geven aan de regering. We verzamelen in Brussel en brengen een bezoek aan onze minister.

 

Wanneer: Vrijdag 28 september 2018

Waar: BRUSSEL, verzamelen vanaf 11.00hr ter hoogte van de Koning Albert II laan.

Vertrek: 11.30 Hr (ontbinding +/- 15.00 Hr)

Traject: Koning Albert II laan, kleine ring via Lambermont (MOD) naar de Kunstberg

Transport: We raden iedereen aan om met de trein te komen (Brussel NOORD)

Flyer Ziek zijn is geen keuze!