07.09.18 De strop rond de nek van de militairen wordt steeds strakker Ziektekapitaal en de gevolgen

De voorbije dagen verscheen er op sociale media informatie over de afschaffing van het ziektekapitaal. Dat zou eveneens een impact hebben op speciale korpsen, zoals de militairen.

Militairen kunnen geen ziektekapitaal opsparen. Zij worden hierdoor dus niet getroffen. Achter deze hervorming schuilt echter een bijkomende nieuwe maatregel. Vandaag, bij de start van de onderhandelingen na het zomerreces, hebben wij het kabinet van de minister van Defensie (MOD) hierover bevraagd.

Het kabinet Vandeput bevestigt dat de weddeverlaging van 40% vanaf de 31ste dag afwezigheid om gezondheidsredenen ook toegepast wordt op de militairen. Het kabinet kan echter niet specifiëren in welke gevallen deze maatregel toegepast zal worden. Wat met dienstongevallen, zware ziektes (zoals kanker, MS…), ongevallen woon-werk verkeer of beroepsziektes?

Dit roept bij ons onmiddellijk een grote bezorgdheid op. Geen enkel beroep in België heeft te maken met dergelijke grote veiligheidsrisico’s. Deze hervorming zal het VSOA Defensie niet zomaar aanvaarden. Gezien de specificiteit van het militair beroep dienen er bijzondere maatregelen genomen te worden.

Daaraan gekoppeld vroeg het VSOA Defensie of de Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform (MCGR) als gevolg van de ziektemaatregel afgeschaft wordt. Dat werd ontkend door het kabinet MOD. MCGR is een zeer goede tool die voor de militairen toegepast wordt om hen alsnog aan het werk te houden binnen het departement, al dan niet in een andere functie, als militair of als burger bij Defensie.

Een zoveelste blinde besparingsmaatregel, opgedrongen door deze regering, op de rug van het Defensiepersoneel. Het spreekt voor zich dat het VSOA Defensie opnieuw jouw belangen met hand en tand zal verdedigen en wij niet zomaar -zoals je van ons gewend bent- akkoord zullen gaan met deze ingrijpende maatregelen.

Blokkeer alvast jouw agenda voor een algehele mobilisatie op 28 september! Meer info volgt.