16.02.16 Zijn de militairen moe?

Heel wat militairen zijn onthutst over de mededeling in de pers van midden februari, nl. dat de ingezette militairen in onze straten overwerkt zouden zijn.
Het mag duidelijk zijn voor iedereen, het VSOA Defensie deelt dit standpunt niet.
Onze militairen zijn niet moe, uitgeput, overwerkt! Integendeel.

Fier op hun opdracht!

Het defensiepersoneel is nog steeds fier dat zij mogen meehelpen aan het bewaken van de veiligheid van hun landgenoten en de inwoners van België in ondersteuning van de Federale Politie.

Dat het werk zwaar is, dat het lange dagen zijn, dat de logementen geen 3 sterrenhotels zijn, klopt inderdaad, maar militairen zijn hierop voorbereid en getraind.

Cadeau van de overheid?

De DGHR is aan het onderzoeken of militairen die permanent ingezet worden, de mogelijkheid kunnen krijgen om hun verlofsaldo van 2015 later op te nemen dan 30 april 2016, de huidige deadline.

Dit zou een zekere tegemoetkoming kunnen zijn omdat zij steeds beschikbaar moeten zijn.

Een cadeau van de overheid is het echter niet, want hoe kunnen deze militairen hun wettelijk verlof opnemen van vorig jaar en dit jaar als zij voortdurend beschikbaar moeten zijn?

Structurele oplossingen!

Verlof later mogen opnemen en compensatieverlofdagen toekennen zijn een goede zaak.

Voor het VSOA is er bijkomend nood aan een structurele oplossing.

Het zijn steeds dezelfde militairen die voor de OVG (Operation Vigilant Guardian – in de volksmond “homeland") worden ingezet.

De rotatieperiodes zijn te kort op elkaar zodat de militair quasi geen tijd heeft om even op adem te komen samen met zijn familie.

Tevens lopen ook de gewone dagtaken en trainingsopdrachten door.

De oplossing is uiteraard dat er nu meer budget vrijgemaakt wordt voor Defensie zodat er voldoende militairen kunnen getraind worden om de opdracht uit te voeren en er een ruimere rotatie ontstaat.

Ook voor een militair is verlof een recht!
Meer rekruteren?

Wij hoorden het graag: de minister zal dit jaar meer militairen rekruteren.

In plaats van 700 zullen er 900 nieuwelingen de rangen vervoegen.

Dit laatste is en blijft een belachelijk laag cijfer.

Het VSOA pleit al meer dan 10 jaar om het jaarlijks aantal nieuwe militaire rekruten op 2000 te brengen zodat een gezonde in- en uitstroom kan gegarandeerd worden.

Vergeten we niet dat de komende 10 jaar de helft van het actief militair personeel op pensioen gaat, dit gaat over 14.000 manschappen.

Weliswaar moet Defensie het met minder doen (25.000 tegen 2030) maar als de overheid nu niets onderneemt, zal er tegen 2030 quasi niets meer overblijven, of is dat de verborgen agenda van de regering ???