Wettelijke bepalingen

Specifieke vermeldingen

De eigenaar van deze website
De eigenaar van deze website kan worden gekend en gecontacteerd door de contactpagina van deze website. Dankzij deze website wenst de eigenaar de publieke toegang tot de informatie betreffende haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Deze informatie behoort up-to-date te zijn en juist. Indien er onjuistheden worden gemeld zullen wij de noodzakelijke verbeteringen uitvoeren. Niettemin kan de eigenaar of de dienstverlener niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op deze website.


Niet-aansprakelijk
Deze informatie is enkel algemeen en richt zich niet op een bijzondere situatie van een natuurlijke- of rechtspersoon ; ze is niet noodzakelijkerwijze diepgaand, volledig, juist of up-to-date; verwijst soms naar andere websites waarover de eigenaar geen enkele controle heeft en waarvoor de eigenaar niet aansprakelijk kan worden gesteld; vormt geen professioneel advies (voor specifiek advies kunt u altijd terecht bij een gekwalificeerde expert).

De eigenaar waakt erover in de mate van het mogelijke te verwittigen indien er onderbrekingen zijn door technische problemen. Niettemin zijn sommige gegevens en informatie op deze website niet opgesteld of gestructureerd in document of formaten vrijgesteld van fouten, waardoor de eigenaar niet kan garanderen dat de service nooit zal onderbroken of aangetast zijn door zulke problemen. De eigenaar wijst iedere verantwoordelijkheid af wat dit soort problemen betreft bij het gebruik van deze website of iedere andere website naar waar wordt doorgestuurd.

Huidige niet-aansprakelijkheidsclausule heeft niet tot doel de aansprakelijkheid van de eigenaar te limiteren of te verwerpen wat tegenstrijdig zou zijn met de nationale wetgeving van toepassing in deze materie.


Verklaring van auteursrechten
Het reproduceren is niet toegestaan, zelfs niet met vermelding van de bron, met uitzondering van een toestemming van de eigenaar. Het reproduceren of gebruiken van tekstfragmenten of multimedia informatie (geluid, beelden, software, enz.) is niet toegestaan. De applicaties of CSM gemaakt door de dienstverlener worden niet aan de Klant verkocht. Deze heeft enkel recht op een gebruikslicentie.

De dienstverlener en zijn activiteiten
E-net Business is gespecialiseerd in het ontwerpen van websites, Google referentiëring, audit in referentiëring, publiciteitscampagnes op Internet, opleidingen in e-marketing.


Wat is een cookie ?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen op de browser van uw computer of mobiel apparaat, op het moment dat u de website bezoekt. Deze cookie heeft een unieke code waardoor uw browser wordt herkend op het moment van uw bezoek op de website (tijdelijke cookie) of bij herhaalde bezoeken (permanente cookie). De cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door de partners met wie de website samenwerkt. De server van een website kan enkel die cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiel apparaat. De cookies worden op uw computer bewaard in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies verzekeren meestal een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen zij de bezoeker te navigeren tussen de verschillende rubrieken van de website. Zij kunnen tevens worden gebruikt om de inhoud van een website of de op de website aanwezige publiciteit pertinenter te maken voor de bezoeker, en de website aan te passen aan de persoonlijke voorkeur en behoeften van de bezoeker.


Het gebruik van cookies op de websites van E-net Business
Noodzakelijke / functionele Cookies - Deze cookies zijn noodzakelijk om onze websites te kunnen bezoeken en sommige delen te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe tussen de verschillende rubrieken van de website te navigeren, formulieren in te vullen, bestellingen te plaatsen, een meertalige website te bezoeken en de inhoud van uw winkelmandje aan te vullen. Daarnaast zijn de cookies noodzakelijk om toegang te hebben tot uw persoonlijke account in uw administratieve zone van E-net Business of een andere applicatie (bv. Extranet, webmail E-net Business, …), om met zekerheid uw identiteit te controleren voor u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige rubrieken van de website niet werken zoals het hoort, of zelfs helemaal niet.

Commerciële cookies / beter functioneren ? Deze website bevat Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe de website door de bezoekers wordt gebruikt, met tot doel de inhoud te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Hiervoor gebruikt de website onder andere cookies van Google Analytics. In geval van gebruik van deze cookies, hangt de wijze waarop informatie wordt verzamelt af van de werking van de publiciteitsregie.

Deze website gebruikt cookies. Meer informatie hieronder ? Klik hier
© Copyright 2018 - SLFP Défense - Wettelijke bepalingen
All rights reserved | Communicatie - Website ontwikkeling : E-net Business