Ontdek al onze premies

Als lid van het VSOA-Defensie hebt u recht op heel wat premies!

Jaarlijkse vakbondspremie

Elk lid van het VSOA-Defensie (in actieve dienst) heeft jaarlijks recht op een vakbondspremie van € 90.

Opgelet: om deze premie volledig te ontvangen, moet u uw vakbondsbijdragen betaald hebben en gedurende een volledig jaar bijgedragen hebben.

U ontvangt van Defensie een formulier voor de premieaanvraag uiterlijk voor 30 april.
U moet het ORIGINELE document invullen (geen kopie, geen scan of pdf) en afgeven aan uw lokale afgevaardigde of rechtstreeks per post naar de zetel van VSOA-Defensie.

De bedragen


12 volledige maanden

lidmaatschap :

90,00 €


9 volledige maanden

lidmaatschap :

67,50 €


6 volledige maanden

lidmaatschap :

45,00 €


3 volledige maanden

lidmaatschap :

22,50 €


Bent u uw document kwijt of hebt u het niet ontvangen?Druk het document 'Verklaring op eer' af dat hier beschikbaar is.
Stuur het ingevuld en ondertekend terug per post of lever het direct in bij je lokale afgevaardigde .

​Let wel: Een militair kan wettelijk slechts één aanvraag tot betaling van de vakbondspremie indienen en dit bij één representatieve vakbond. Als u twijfelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Helpdesk

Icône Localisation

Per post:
Lozenberg, 2
1932 - Zaventem
BELGIQUE

Onthaalpremie

Na slechts één jaar bijdrage verdient u 25 euro terug via een aansluitingspremie!
Vraag deze premie aan via deze link:

Geboorte en adoptiepremie

Bij een geboorte of adoptie kent het VSOA-Defensie u een premie van 110 euro per kind toe als u op dat moment minstens één jaar lid bent.

Het volstaat om ons een kopie van de geboorte- of adoptieakte samen met het formulier van de premieaanvraag toe te sturen binnen een termijn van één jaar na de datum van de gebeurtenis.


Icône couple

Premie voor huwelijk of wettelijke samenwoning

Bij een huwelijk of wettelijke samenwoning kunt u een premie van € 110 aanvragen door een kopie van de akte bij het formulier van de premieaanvraag te voegen

U moet minstens 12 maanden ononderbroken uw bijdragen betaald hebben en het formulier van de premieaanvraag terugsturen binnen een termijn van één jaar na de datum van de gebeurtenis.

Opgelet, de premie voor wettelijke samenwoning is niet cumuleerbaar met de huwelijkspremie. Bovendien mag u de premie maar één keer ontvangen..


Tussenkomst in de begrafeniskosten

Bij het overlijden van een lid van het VSOA-Defensie ontvangt de rechthebbende een tussenkomst in de begrafeniskosten van € 150.

De enige voorwaarde is dat het overleden lid minstens 60 maanden ononderbroken zijn bijdragen heeft betaald. De kopie van de overlijdensakte moet bij het formulier van de premieaanvraag worden gevoegd met vermelding van de gegevens van de rechthebbende en het bankrekeningnummer waarop de premie kan worden gestort.

De premieaanvraag moet ingediend worden binnen een termijn van één jaar volgend op de datum van de gebeurtenis.

Cimetière

Getrouwheidspremie

Wanneer u de actieve dienst definitief verlaat na uw pensionering, heeft u recht op een getrouwheidspremie.

Het bedrag van deze premie bedraagt 10 euro per jaar lidmaatschap met een minimum van 60 euro en een maximum van 250 euro. Hiervoor moet u minstens 60 opeenvolgende maanden uw bijdragen betaald hebben.

Om de getrouwheidspremie te ontvangen, moet je het aanvraagformulier voor de premie samen met een kopie van het document dat je aanvraag voor pensionering of je pensionering wegens medische ongeschiktheid certificeert binnen zes maanden na de datum van je pensionering opsturen.

Loopbaanonderbreking of uitkering komen dus niet in aanmerking. Daarentegen wordt pensioen wegens definitieve medische ongeschiktheid op beslissing van de MCGR wel in aanmerking genomen op voorwaarde dat u uw bijdrage al minstens 60 maanden ononderbroken hebt betaald.


Courses en ligne

Ontdek alle voordelen van lid worden!

Naar onze voordeelen

Schrijf je in op
voor onze niewsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief! Je ontvangt dan regelmatig e-mails met het laatste nieuws, tips en prijsvragen van VSOA-Defensie!