Onze visie
2020-2030

Onze Visie 2020-2030 is een beetje ons vakbondskompas dat ons de weg wijst tijdens vergaderingen, overleg, tussenkomsten enz. ten voordele van onze leden!

We ontwikkelden deze visie op basis van verschillende analyses: de personeelssituatie bij Defensie, de budgetten of middelen toegewezen aan het departement, de politieke wereld en de partijprogramma’s (al dan niet gekoppeld aan een verkiezingsperiode) enz. Maar ook natuurlijk op basis van onze gesprekken met onze leden en de lokale afgevaardigden die centraal staan in de specifieke situaties bij Defensie en haar parastatalen.

Al deze elementen worden nadien vertaald in concrete actiepunten en zijn terug te vinden in onze Visie 2020-2030. Geen blabla of lange teksten, maar wel een reeks van eisen die we voorleggen in de verschillende overleg- en onderhandelingsorganen, maar ook tijdens onze contacten met de overheid. Het doel: zoveel mogelijk realiseren om bij te dragen tot het welzijn van alle personeelsleden en de aantrekkelijkheid van het beroep van militair.

Deze Visie 2020-2030 is een levend document dat we bijwerken op basis van de reeds gerealiseerde punten en de politieke of interne opportuniteiten bij Defensie.


Financiële situatie

Als de loonaanpassing aan de barema’s van de Federale Politie in januari 2024 afgerond zal zijn, pleiten we voor een tweejaarlijkse herziening ervan zodat er geen loonkloof meer ontstaat tussen bepaalde veiligheidsberoepen en Defensie.

We vragen ook dat het bedrag van de maaltijdcheques de evolutie in de andere sectoren weerspiegelt zodat Defensie niet opnieuw achterloopt op het vlak van aantrekkelijkheid. De toekenning van maaltijdcheques voor het burgerpersoneel van Defensie is uiteraard een belangrijk punt in onze Visie dat we ter sprake brengen bij de verschillende overleg- en onderhandelingsorganen.

Defensie moet ook een inspanning leveren op het vlak van de verplaatsingen van het personeel. In het licht van het mogelijkse nieuwe beleid (vignet, kilometerheffing), de energie- en brandstofcrisis en het gebrek aan geografische spreiding, opgelegde turn-over, moeten de personeelsleden immers een aanzienlijk budget besteden aan hun verplaatsingen.
Ter herinnering: voor een Belgische burger bedraagt de gemiddelde dagelijkse verplaatsing 20 kilometer, maar voor een medewerker van Defensie is dat 53 kilometer

Het VSOA-Defensie voert regelmatig benchmarks uit van de toelagen en vergoedingen toegekend in de andere overheidsdiensten.

Administratieve vereenvoudiging

De voorbije jaren werd het werk van het militair personeel bemoeilijkt door de invoering van het systeem HRM@Defence: betalingsproblematiek, instabiliteit van het programma, moeilijkheid om de situatie te beheren zonder een computer van Defensie enz.

Wij betreuren het dat de militair verantwoordelijk wordt gemaakt voor het beheer van zijn eigen administratieve situatie daar waar de ASE’s vroeger een leidinggevende en adviserende rol hadden.

We pleiten voor een echte administratieve vereenvoudiging op alle vlakken:

  • Vereenvoudiging van de terugbetalingsprocedures van de medische kosten door het gebruik van de burgerlijke identiteitskaart als personeelslid van Defensie te integreren (bijzonder statuut en toekomstig einde van de dubbele gele voorschriften).
  • Vereenvoudiging en update van alle algemene procedures, specifieke procedures en gedetailleerde instructies..

Burger bij Defensie

Bij het VSOA-Defensie ondersteunen we de ambities van de Minister van Defensie om het aandeel van het burgerpersoneel te verhogen tot 15 %. Om de functies die aan burgers worden toegekend aantrekkelijk te maken, pleiten we voor de toekenning van maaltijdcheques , de DATACOM-vergoeding en in ruimere zin de toekenning van de vergoedingen en toelagen die verband houden met de noodzakelijke rechten bij het Departement Defensie.

Het is ook belangrijk om voldoende statutaire en contractuele plaatsen open te stellen om de Rosetta-personeelsleden (startbaanovereenkomst) toe te laten binnen de organisatie te blijven. Dat is volgens ons een win-winsituatie aangezien Defensie de kans krijgt om knowhow en gemotiveerd personeel te behouden.


Welzijn op het werk

Voor het VSOA Defensie moet het actieterrein op korte termijn gericht zijn op 4 assen:

Icône Livre

Naleving en aanpassing van wetgeving en richtlijnen

Icône Message

Efficiënt overleg op alle niveaus

Icône Bouclier

Behoud van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Icône Prix

Opleiding van het personeel

Hoewel het personeel centraal staat bij Defensie en de personeelstekorten, met name voor de kritische beroepen, een impact hebben op de werking van onze organisatie, is het noodzakelijk om te werken aan alle aspecten van welzijn op het werk.

De aanwervingsambities gaan inderdaad omhoog, maar de strijd tegen het personeelsverloop blijft een aandachtspunt voor het departement.

Schrijf je in op
voor onze niewsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief! Je ontvangt dan regelmatig e-mails met het laatste nieuws, tips en prijsvragen van VSOA-Defensie!