Successen

Hoewel de loonsverhoging en maaltijdcheques voor het militair personeel belangrijke en waarschijnlijk ook de meest zichtbare vakbondsprestaties van de afgelopen jaren zijn, heeft het VSOA-Defensie ook andere, minder bekende zaken tot een goed einde gebracht!

Photo d'archives SLFP-Défense, image d'une manifestation

Dossier gratis medailles 

Moeten personeelsleden betalen voor hun eigen medailles? Niet meer, dankzij het VSOA-Defensie. Het uniform en de decoraties maken deel uit van het DNA van militairen, maar ze zijn ook verplicht om het uniform correct te dragen. Naast het verkrijgen van gratis medailles, hebben we er ook meerdere jaren voor gestreden dat de personeelsleden, de helden van 22 maart 2016 en meer in het algemeen die van de operatie OVG-OSG-OCG, eindelijk een medaille konden krijgen als erkenning voor hun uitzonderlijke dienst!

Photo d'archives SLFP-Défense, image d'une manifestation

DATACOM 

De DATACOM-vergoeding van 15 euro per maand is uniek voor het openbaar ambt. Ook al is het niet bedoeld om de aanschaf van een telefoon te compenseren, het is een aanzienlijke tegemoetkoming in de telecommunicatiekosten.
Opgemerkt moet worden dat deze vergoeding GEEN verplichting inhoudt om telefonisch bereikbaar te zijn, of je nu van dienst bent of niet.


Pensioenen

Pensioenen zijn een zeer gevoelig onderwerp voor zowel het personeel als de vakbonden. We blijven op onze hoede en bereiden ons voor op een mogelijk debat over deze kwestie.
Desalniettemin is het feit dat er voorlopig niets is veranderd aan het pensioenstelsel onder deze regering ook een deel van ons succes en ons lobbywerk bij onze parlementsleden en politici.

Vergoedingen voor NCO-vrijwilligers

Terwijl de functietoelage voor onderofficieren die een officiersfunctie bekleden bestond, was dit niet het geval voor vrijwilligers die een onderofficiersfunctie bekleden. Dankzij het VSOA-Defensie is deze situatie nu opgelost!


Photo d'archives SLFP-Défense, image d'une manifestation

Maaltijdcheques

De toekenning van maaltijdcheques voor het militair personeel aan €6 per werkdag is een grote stap voorwaarts voor het personeel.
Het burgerpersoneel zal vanaf januari 2024 ook maaltijdcheques ontvangen en we hopen dit recht uit te breiden naar de kandidaten.

Photo d'archives SLFP-Défense, image d'une manifestation

Fietsvergoeding

We hebben de mogelijkheid verkregen om de fietsvergoeding te combineren met het abonnement voor het openbaar vervoer. Er wordt nu ook rekening gehouden met de werkelijk afgelegde kilometers. Dit geldt ook voor afstanden afgelegd op vliegbasissen en uitgestrekte kwartieren, waar de kilometers worden geteld tot aan de eigenlijke werkplek en niet tot aan het wachthuis.
Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op het maximum dat fiscaal aftrekbaar is zonder dat er belasting op wordt geheven.


Het verlof voor officieren

Er waren te veel meldingen van ongelijkheden tussen de componenten en zelfs tussen eenheden met betrekking tot het toekennen van verlof voor officieren. De 15 dagen "naar eigen goeddunken" van de korpscommandant creëerde in feite ongelijkheid tussen de personeelsleden. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de regel voor het compenseren van weekenddagen tot het verleden behoorde. Het nieuwe systeem biedt meer flexibiliteit en vooral harmonisatie tussen de personeelsleden.

Herstructureringsvergoeding

We hebben een verlenging van de traditionele OGPW van 3 maanden naar 12 maanden verkregen. De betaling gebeurt in één keer op de eerste dag van de maand, zonder rekening te houden met eventuele opdrachten na de mutatie.


Photo d'archives SLFP-Défense, image d'une manifestation

Loonsverhoging

De loonsverhoging voor het militair personeel, die in schijven tussen 2022 en 2024 wordt doorgevoerd, is het resultaat van drie jaar intensief vakbondswerk om de achterstand van meer dan 20 jaar ten opzichte van de loonschalen in andere sectoren van het openbaar ambt in te halen.
Vergoedingen zijn een van de grootste werkterreinen van onze organisatie.

Photo d'archives SLFP-Défense, image d'une manifestation

Statuut BDL (Beperkte-Duur-Durée-Limitée)

Dit statuut, die zo'n 8 jaar geleden door Defensie werd ingevoerd, is nog steeds precair.
Bij het VSOA-Defensie voeren we campagne voor meer statutaire contracten en een verbetering van het BDL statuut. In afwachting van bepaalde vorderingen hebben we al de mogelijkheid verkregen om dit contract van 8 jaar te verlengen tot 12 jaar. Concreet is het mogelijk om na de eerste 8 jaar het contract 4 keer met maximaal 1 jaar te verlengen. We strijden ook voor een betere communicatie over de mogelijkheden voor deze BDL-contracten om over te gaan naar het beroepskader en voor een verhoging van het aantal open carrièreplaatsen. Kortom, we vragen om een einde aan dit statuut en een terugkeer naar beroepsloopbanen!


Uitbreiding taaltoeslag

Engels is een belangrijke taal binnen Defensie, zowel bij het uitvoeren van vele functies als in onze reguliere contacten met buitenlandse partners. Het VSOA-Defensie heeft ingegrepen om de taaltoeslag die voorheen enkel was voorbehouden aan Nederlands en Frans uit te breiden.
De bedragen van deze nieuwe toelage Engels zijn gemodelleerd naar die van het openbaar ambt.

Oprichting van een wettelijke basis voor het veiligheidskorps

Gezien de personeelsinkrimping bij de civiele bescherming en de veranderingen in de veiligheidscontext van België was de oprichting van een veiligheidskorps een noodzaak.We zijn herhaaldelijk tussenbeide gekomen om ervoor te zorgen dat militairen die zich bij de DAB wilden aansluiten geen nadelige gevolgen zouden ondervinden, noch financieel, noch wat hun statuut betreft, en dat hun rechten intact zouden blijven.

Naast deze realisaties en de komende grote projecten, blijft het VSOA-Defensie waakzaam op de noodzaak om onze verworven rechten op het gebied van statuut en pensioenen veilig te stellen. Aanvallen op Defensie en de ambtenarij worden steeds regelmatiger en het is onze plicht om het ministerie van Landsverdediging te verdedigen. In onze ogen staat de dienst aan de bevolking en de natie op het spel. De verschillende crisissen van de laatste jaren (aanslagen, overstromingen, covid-19 of Red Kite) hebben aangetoond hoe noodzakelijk een sterke en operationele Defensie is, zowel in België als in het buitenland

Schrijf je in op
voor onze niewsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief! Je ontvangt dan regelmatig e-mails met het laatste nieuws, tips en prijsvragen van VSOA-Defensie!