3 DAGEN DO VOOR DE VEP'ERS

Om het statuut van Vrijwillige EncadreringsPrestatie (VEP) aantrekkelijker te maken, werd een project overlegd zodat militairen in VEP kunnen genieten van 3 dagen dienstontheffing (DO) per maand. Uit ervaring wachten we voorzichtig op de ondertekening van de Minister van Defensie en de publicatie van het herziene reglement.

Deze DO-dagen dienen in dezelfde kalendermaand te worden opgenomen en kunnen desgewenst in halve dagen worden opgenomen.

Deze beslissing zou een stap in de goede richting zijn om meer flexibiliteit toe te staan ​​aan de personeelsleden die ten dienste blijven aan Defensie door "langer" te werken. Deze maatregel zou echter niet in de plaats komen van echt diepgaand werk om het militaire beroep aantrekkelijk te maken, zodat de ontbrekende plaatsen in de eenheden structureel zullen ingevuld raken.VERWIJDERINGSTOELAGE? NIET VOOR MINISTER CLARINVAL!