DIENSTONTHEFFING REKRUTERING

« Het militair als ambassadeur »: een vroege 1 April grap bevestigd... en nog dikker !

Vorige week betreurde VSOA-Defensie in de pers een initiatief binnen de luchtcomponent om een dag dienstontheffing toe te kennen enkel aan militairen van eenheden die op 15 maart 2020 tijdens de Open Campus Day te Saffraanberg twee kandidaat-vliegtuigtechnici voorstellen.

Ondanks een reactie van onze organisatie op 4 maart, heeft Defensie een nieuwe rare beslissing genomen: hetzelfde principe maar nu voor alle de militairen van Defensie die op 15 maart twee sollicitanten voorstellen als kandidaat-onderofficier dus buiten de diensturen... zonder marsbevel, toelage en compensatie! VSOA-Defensie vergeet ook de belangrijke rol van het burgerpersoneel van het Departement niet.

Een verantwoordelijke vakbondsorganisatie zal nooit zulke beslissingen steunen!

# HR

COVID-19: EINDELIJK EEN MENTALITEITSVERANDERING BINNEN DEFENSIE?