EINDELIJK DUIDELIJKHEID VOOR DE LEDEN VAN HET 80 SQN UAV MAAR ...

We hebben u eind juni meegedeeld dat Defensie had besloten het 80 Sqn UAV in Florennes in "stand-by" te zetten, dit leidde tot veel onbegrip en onzekerheid over de toekomst van het personeel.

VSOA-Defensie is tussengekomen, zodat het betrokken militair personeel recht zou kunnen hebben op de herstructureringsvergoeding indien zij aan de voorwaarden voldoen.
Wij bevestigen vandaag dat de medewerkers recht hebben op een dergelijke vergoeding, dat is het minste in deze omstandigheden!

Desalniettemin stellen wij vast en betreuren wij nogmaals enkele schendingen van de procedures in verband met de toekenning van de nieuwe affectaties, vooral op het vlak van de termijnen.
Als u problemen ondervindt in het kader van dit dossier, neem dan contact met ons op! 


# HR

FLASH DEFENSIE 13: LOUD AND CLEAR, SIR!