FAQ DO FLEX & DO UTH

Wij weten dat de door Defensie verstuurde nota over de DO Flex veranderingen en de start van DO UTH terecht veel reacties en vragen heeft opgeleverd.

Wij hebben een FAQ gemaakt met veel voorkomende en specifieke vragen. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via https://info@vsoa-defensie.be/ !

In tussentijd willen we een aantal dingen duidelijk maken:

- Momenteel betreuren wij dat deze DO Flex-wijziging nog niet door een rechtsgrondslag geregeld is. Wij wachten nog steeds op een tekst en de wijziging van de TRAVARB.

- Wij weten dat sommigen van u een dergelijk grote DO Flex pot hebben dat het met de huidige regels niet mogelijk is de dagen op te nemen. We hebben regelmatig contact met de militaire overheid en het kabinet van de minister om ervoor te zorgen dat er geen uren verloren gaan totdat er een nieuw systeem in voege treedt!

Noteer dat onze FAQ's zullen worden bijgewerkt in functie van de evolutie van het dossier!

 

FAQ DO FLEX - DO UTH
Waar gaat het over?
Het DO Flex-systeem bestaat niet meer en wordt vervangen door een nieuw systeem voor de uithuizigheid (dienstontheffingen uithuizigheid (DO UTH).

Dit systeem gaat in op 1 januari 2022, wat een "terugwerkende kracht" vanaf die datum betekent, aangezien het nu al september 2022 is.

Hoe werkt het?
De DO UTH opgebouwd vanaf 1 januari 2022 kan vanaf nu enkel nog in tijd verbruikt worden en dit alleen nog tijdens de loopbaan. 

Het maximum verbruik bedraagt 152 uren (voor onderofficieren en vrijwilligers) of 20 dagen (voor officieren) per twee kalenderjaren.

De opname in blok op het einde van de loopbaan is NIET langer mogelijk.

Hoe is DO UTH samengesteld?
Een uithuizigheid van 0,2632 dagen voor officieren en 2 hr voor onderofficieren en vrijwilligers wordt toegekend ofwel per ononderbroken schijf van 24 hr in de deelstanden :

“in intensieve dienst”,
“in militaire bijstand”,
“in hulpverlening”
“in operationele inzet”
ofwel per overnachting tijdens een dienstreis in de deelstand “in normale dienst”.
Zullen de uren DO FLEX ook in 2023 worden uitbetaald?
De uitbetaling van de opgespaarde DO Flex en DO UTH zal gebeuren voor elke militair die Defensie verlaat of verlaten heeft sinds 01 Jan 22. De uitbetaling van de DO Flex/DO UTH die niet konden worden opgenomen in tijd vóór de militair die Defensie verlaat, zal automatisch gebeuren bij definitief vertrek uit Defensie. De nodige schikkingen worden getroffen teneinde de uitbetaling spontaan op gang te brengen.

Twee uitzonderingen op deze regel:

- De officieren kunnen niet genieten van een uitbetaling DO Flex/DO UTH, aangezien zij niet aan de normalisatie der prestaties onderworpen zijn;

- De onderofficieren en vrijwilligers gepensioneerd op leeftijdgrens die al dan niet een VEP uitvoeren na het bereiken van de pensioenleeftijd: enkel de DO UTH kunnen uitbetaald worden en NIET de DO Flex, aangezien zij de gelegenheid hadden of hebben hun DO Flex in tijd op te gebruiken of te laten uitbetalen.

Is de uitbetaling DO FLEX voorzien voor Offr?
De officieren kunnen niet genieten van een uitbetaling DO Flex/DO UTH, aangezien zij niet aan de normalisatie der prestaties onderworpen zijn (DGHR-REG-TRAVARB-001). Wij zijn reeds bezig om ervoor te zorgen dat dit punt in toekomstige wetgeving wordt opgelost.

 

Wat als men meer DO Flex en DO UTH uren verdient dan dat men mag opnemen per 2 jaar?
Voor DO Flex is het nog altijd mogelijk om de uren in tijd op te nemen volgens deze regels:

- maximaal 20 dagen (voor officieren) en 152 uur (voor onderofficieren en vrijwilligers) DS Flex per twee kalenderjaren.

Aan het einde van de loopbaan moet een keuze worden gemaakt tussen uitbetaling of opname in tijd:

- Resterende tijd kan in zijn geheel worden verbruikt aan het eind van de loopbaan* (ongeacht de regel van maximaal 20 dagen (voor officieren) en 152 uur (voor onderofficieren en vrijwilligers). De opname in blok van DO Flex op het einde van de loopbaan een recht is en niet kan geweigerd worden.

- De betaling van DO Flex die niet tijdig kon worden opgebruikt voordat het lid de Defensie verlaat, vindt automatisch plaats bij het definitieve vertrek uit de Defensie. Twee uitzonderingen hierop betreffen de officieren (die niet aan de normalisatie der prestaties onderworpen zijn) en de militairen gepensioneerd op leeftijdgrens die al dan niet een VEP uitvoeren na het bereiken van de pensioenleeftijd: zij hadden of hebben de gelegenheid hun DO Flex in tijd op te gebruiken of te laten uitbetalen.

Opgelet voor de DO UTH:
- De uitbetaling van uren vindt alleen plaats wanneer de militair Defensie verlaat (voor elke militair die Defensie verlaat of verlaten heeft sinds 01 Jan 22). Behalve voor de officieren aangezien zij niet aan de normalisatie der prestaties onderworpen zijn.

- Het is niet mogelijk de uren in blok op te nemen aan het einde van de loopbaan

Wij hebben het probleem feitelijk aangekaart bij de militaire overheid voor personeelsleden die specifieke functies hebben waarmee veel DO UTH-uren gemoeid zijn. Momenteel is er nog geen oplossing gevonden, maar we hebben regelmatig contact met de militaire overheid en het kabinet van de minister om ervoor te zorgen dat er geen uren verloren gaan totdat er een nieuw systeem is ingevoerd!

In de tussentijd kan DO UTH alleen als volgt in de tijd worden genomen:

- maximaal 20 dagen (voor officieren) en 152 uur (voor onderofficieren en vrijwilligers) DO Flex per twee kalenderjaren.

 

Wat gebeurt er met mensen die in VEP (Vrijwillige Encadering Prestatie) zitten?
Voor onderofficieren en vrijwilligers in VEP na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd: alleen DO UTH kunnen worden betaald en NIET Flex DS omdat zij de mogelijkheid hebben gehad om hun Flex DO tijdig op te gebruiken of te laten uitbetalen.

De officieren komen niet in aanmerking voor betaling van DS Flex/DS UTH, aangezien zij niet onder de uitkeringsnorm vallen.

De kwestie van de "TGU" (te veel gepresteerde uren):
De te veel gewerkte uren (TGU) die sommige militairen, bijvoorbeeld in wachtdienst konden opsparen, worden niet omgezet in UTH-uren. Deze TGU-uren worden in een aparte pot geregistreerd en kunnen worden opgenomen volgens het huidige systeem. Wij zullen in de nabije toekomst om verduidelijking van dit specifieke systeem vragen.

 

*Specifieke regels zijn opgenomen in DGHR-REG-TRAVARB-001, deel III, hoofdstuk 4, Par 410. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!


VERLOFDAGEN: FAKE "GOED NIEUWS"!