IMPACT VAN DE PEREQUATIE OP DE GEPENSIONEERDE MILITAIREN

De eerste schijf van de loonsverhoging zal op de weddebulletins van de actieve militairen van maart 2022 worden verrekend, de volledige verhoging zal in regime zijn in 2024.

Maar hoe zit het met de gepensioneerde militairen?
Dankzij het perequatiestelsel zullen de gepensioneerden hun pensioenen vanaf 2025 zien stijgen op basis van de aanpassing van de weddeschalen. De verhoging in de vorm van een loopbaantoelage wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen.

Het percentage van de perequatie wordt bepaald door het algemeen gemiddelde van de verhoging van de weddeschalen van de actieve militairen.


STAND VAN ZAKEN HRM@DEFENCE